You Are Here: Home » Leefmilieu » Zoniënwoud stapje dichter naar Werelderfgoed UNESCO

Zoniënwoud stapje dichter naar Werelderfgoed UNESCO

In maart 2010 diende Brigitte De Pauw samen met enkele collega’s van het Brussels Parlement een resolutie in, “teneinde UNESCO voor te stellen om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens”. Het Zoniënwoud is een uniek woud, niet alleen in ons land, maar ook internationaal. Het feit dat het woud al een halve eeuw geleden beschermd werd, getuigt van het belang ervan. Vooral het deel dat bebost is met beuken, het zogenaamde kathedraalwoud, maakt het Zoniënwoud tot een uitzonderlijk woud. CD&V wil er dan ook alles aan doen om dit bos te beschermen en het zo gaaf mogelijk door te geven aan de volgende generaties. Het Zoniënwoud stopt natuurlijk niet aan de gewestgrenzen : het ligt in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en overleg tussen de verschillende gewesten is dan ook noodzakelijk om een goed dossier te kunnen overhandigen aan de federale regering, de gesprekspartner van UNESCO in deze materie.

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van Brigitte over de stand van zaken in dit dossier, antwoordde de Minister President onlangs dat er gewacht wordt op Wallonië. Zowel Brussel als Vlaanderen hadden immers al een resolutie goedgekeurd, maar het was wachten op een gelijkaardig initiatief van het Waalse Parlement. Eind januari was het dan zover, zodat de drie gewesten samen nu nieuwe stappen zullen ondernemen. Brigitte vernam ook dat de kosten van de studies verdeeld zullen worden tussen de Gewesten,  in verhouding tot de oppervlakte die het woud op hun respectievelijke grondgebied beslaat (40% Vlaams Gewest, 40% Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 20% Waals Gewest). Brigitte zal dit dossier in elk geval van dichtbij blijven opvolgen.

zonienwoud

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top