You Are Here: Home » Leefmilieu » Verschillende discotheken volgen geluidsnormen niet

Verschillende discotheken volgen geluidsnormen niet

Verschillende discotheken volgen geluidsnormen niet

Wanneer worden Brusselse geluidsnormen eindelijk geactualiseerd?

Een meetcampagne van Leefmilieu Brussel deze zomer toonde aan dat verschillende cafés en discotheken de huidige geluidsregels niet naleven. Dat bleek uit cijfers die Brigitte De Pauw opvroeg bij de bevoegde minister. De huidige Brusselse wetgeving rond muziekgerelateerde geluidsoverlast is hopeloos gedateerd. De wet staat cafés en horecazaken toe om maximaal 90 decibel (A) te produceren maar houdt geen rekening met de lage frequenties van moderne muziekinstallaties. Al sinds 2009 belooft de bevoegde minister om de wetgeving te moderniseren, zonder resultaat.

Uit de meetcampagne van Leefmilieu Brussel bleek dat alle gecontroleerde discotheken de huidige norm van 90 decibel niet respecteren. Hoog tijd dat de Brusselse geluidsnormen snel worden gemoderniseerd en dat er ook effectief wordt opgetreden tegen overtredingen”.

De bevoegde minister antwoordde in januari dat ze tegen de lente een nieuw ontwerpbesluit zou klaar hebben. Een rondetafelgesprek met de sector, dat oorspronkelijk in juni moest plaatsvinden, werd ook al naar september uitgesteld. Er is nochtans geen tijd te verliezen. Dat blijkt ook uit de meetcampagne die Leefmilieu Brussel deze zomer uitvoerde bij vijf handelszaken, vijf restaurants, vijf discotheken en vijftien cafés/bars.

De vijf gecontroleerde handelszaken (voornamelijk kledingzaken) bleken de wet te respecteren. Gemiddeld (over 15 minuten) werden waarden van 65-79.5 dB(A) gemeten, met maxima tussen 76.3 en 87.9 dB(A).

Ook bij de vijf gecontroleerde restaurants werden geen grote overtredingen vastgesteld. Gemiddeld (over 15 minuten) werden waarden van 71.9-82.3 dB(A) gemeten, met maxima tussen 83.9-91.8 dB(A).

Bij de vijftien gecontroleerde cafés en bars is de situatie dubbel. Gemiddeld gesproken (over 15 minuten) werden geen te hoge waarden vastgesteld (tussen 76.4-88.3 dB(A)). De maximale waarden volgen de norm van 90 dB(A) echter niet altijd. Waarden van 87.8 tot 108.7 dB(A) werden vastgesteld.

In de vijf gecontroleerde discotheken daarentegen werden de normen altijd overschreden. Bij de gemiddeldes (over 15 minuten) werden waarden van 92.2 – 102.7 dB(A) vastgesteld, en ook de maxima (110.3-115.9 dB(A)) liggen ver boven het toegestane maximale geluidsniveau van 90 dB(A).

In Vlaanderen zijn vanaf 1 januari 2013 nieuwe regels van kracht en ook de Brusselse Regering werkt al enige tijd aan een aanpassing van de geluidsnormen. Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, en Bianca Debaets, CD&V parlementslid zijn het getalm meer dan beu. Brigitte De Pauw: “Onze fractie drong in 2010 al aan op een snelle aanpassing van de Brusselse geluidsnormen. Vooral jongeren lopen momenteel, vaak onbewust, veel blijvende gehoorschade op. Het is dan ook hoog tijd dat er snel nieuwe geluidsnormen komen die rekening houden met de specifieke situatie in Brussel. In Brussel zijn er immers veel kleine bars en cafés die niet altijd de capaciteit (en het budget) hebben om geavanceerde beschermingsmaatregelen in te voeren. Ook voor hen moet er dus snel duidelijkheid komen, zodat zij de eventuele investeringen kunnen begroten.”

Bianca Debaets: “De metingen van Leefmilieu Brussel tonen aan dat er geen tijd te verliezen is. Ik hoop dat alle betrokken partijen snel tot een overeenkomst komen, zodat we tijdens deze legislatuur nog maatregelen kunnen nemen om nog meer gehoorschade te vermijden.”

Alle resultaten van de geluidsmetingen van Leefmilieu Brussel vind je hier.

gehoorschade

About The Author

Number of Entries : 209

Comments (1)

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top