You Are Here: Home » Parlement » Stop communautaire spelletjes op de kap van het sociaal kapitaal

Stop communautaire spelletjes op de kap van het sociaal kapitaal

Brigitte De Pauw, OCMW-voorzitter in Jette en maatschappelijk werkster van opleiding, reageert op de 2 voorstellen die vandaag in de pers verschenen. Ik kan het niet dulden dat Yvan Mayeur, toekomstig burgemeester van stad Brussel, een communautair spelletje speelt ten nadele van de OCMW-cliënten.

“We moeten kiezen voor een warm maar rechtvaardig OCMW en niet enkel voor een puur economische benadering van sociale dossiers ”

Jammer genoeg kan ook ik voorbeelden geven van mensen die aan “sociale shopping” willen doen, vanuit elk gewest en elke gemeenschap. Maar het verhaal is niet zwart/wit. “Ik raad Mayeur aan eerst orde op zaken te stellen inzake de band tussen het OCMW Brussel en Samusocial. Het kan niet zijn dat een toekomstig burgemeester andere OCMW’s in het Brussels Gewest met de vinger wijst. Ik kan garanderen dat de sociale assistenten van Jette consequent contact opnemen met het OCMW vanwaar de persoon komt alsook met andere sociale diensten waarmee de persoon al eerder in contact kwam. Dit om een zo objectief en volledig mogelijk beeld te hebben van de persoon en zo mogelijke fraude of misbruik van in de kiem te smoren” aldus De Pauw.

Brigitte de Pauw gaat verder. “Het voorstel van Sp.a om de 19 OCMW’s te fusioneren is wat mij betreft niet realistisch. Het vertoont weinig kennis van zaken over sociale zaken noch over een lokaal beleid. Enkel vanuit een puur financieel/economisch oogpunt is dit lanceren “rendabel” maar het is alleszins niet menselijk en zeker niet sociaal. Ik ben geen voorstander van één dirigistisch/dicterend centraal bestuur hoog boven de mensen. Ik ben eerder voorstander van een bestuur vanuit een bottom-up benadering, dat echt maatwerk kan leveren voor de mozaiëk van wijken die onze Brusselse gemeenten zijn. Persoonlijk ben ik eerder voorstander meer samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur. Dit kan op diverse/ondersteunende diensten: ICT, communicatie, HRM, …). Samenwerken met de gemeente zodat je je ten volle kan toeleggen op de sociale dossiers die een specifieke aanpak vragen en een geëigende oplossing nodig hebben. Ook in het OCMW van Jette hanteren we deze werkwijze. We kiezen voor een warm Brussel, een “warm” OCMW en niet voor een puur economische/financiële benadering van sociale dossiers.”CEDER 013

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top