You Are Here: Home » Algemene zaken » Schriftelijke vraag ivm de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel

Schriftelijke vraag ivm de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Emir Kir, staatssecretaris van Stedenbouw en Openbare Netheid inzake de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel

Regelmatig wordt beroep gedaan op instellingen van hoger onderwijs om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te voeren en te leiden. Uiteraard worden ook de instellingen van het hoger onderwijs in Brussel hierbij betrokken.

§         Kan de staatssecretaris voor elk van zijn bevoegdheidsdomeinen een gedetailleerde lijst (onderwerp onderzoek, andere partners, toegekende bedragen, en dergelijke) opgeven van de verschillende onderzoeksopdrachten die sinds het begin van de legislatuur zijn toegekend of besteld aan de verschillende instellingen van hoger onderwijs in Brussel (per instelling)? Kan de staatssecretaris kort de conclusies en beleidssuggesties meedelen? Welke initiatieven of beslissingen zijn er voortgekomen uit de resultaten van deze studies?

§         Kan de staatssecretaris in het bijzonder meedelen of er onderzoeken besteld zijn in samenspraak met andere leden van de regering of andere bestuursniveaus? Zo ja, welke?

Brigitte De Pauw

Brussels Parlementslid

Fractievoorzitter CD&V

19 oktober 2010

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top