You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken » Rijcursussen De Lille vangen bot

Rijcursussen De Lille vangen bot

Uit een parlementaire vraag van Brussels Parlementslid Brigitte De Pauw bleek deze week dat slechts 1 gemeente, 2 Brusselse OCMW’s en een handvol bedrijven op drie jaar tijd intekenden op deze rijcursussen. Dit is volgens CD&V een gemiste kans.

“Slechts 1 gemeente tekende in op rijcursussen van de staatssecretaris”

Het aantal verkeersslachtoffers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nog steeds erg alarmerend. In 2008 en 2009 kwamen maar liefst 65 mensen om in het verkeer en raakten niet minder dan 415 personen ernstig gewond.

Als reactie op deze bloedrode cijfers besliste Brussels staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille in 2010 opnieuw een Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid op te starten. Dit resulteerde in het Brussels verkeersveiligheid Actieplan 2011-2020 met allerlei concrete acties en maatregelen. De voornaamste doelstelling van het actieplan is een halvering van het aantal Brusselse verkeersslachtoffers tegen 2020.

Een belangrijke maatregel opgenomen in het actieplan, zijn de zogenaamde opfrissingscursussen of cursussen defensief rijgedrag. Dit zijn rijcursussen waar bepaalde doelgroepen (ambtenaren, senioren, MIVB-chauffeurs) leren omgaan met stress en agressiviteit, rijden onder invloed, snelheid in het verkeer of een opfrissing van de verkeersregelgeving krijgen.

Brussels Parlementslid Brigitte De Pauw: “Het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden zijn in Brussel bedroevend hoog. Wij verwachten dan ook veel van de concrete acties en maatregelen die Staatssecretaris De Lille opzet in het kader van de verkeersveiligheid. Enkel zo zullen we de vooropgestelde doelstelling van een halvering van het aantal verkeersslachtoffers tegen 2020 kunnen bereiken.”

“Het is dan ook doodzonde dat op 3 jaar tijd slechts één gemeente, 2 OCMW’s en een handvol bedrijven intekenden op de aangeboden rijcursussen van De Lille. CD&V vraagt dat Brussels Staatssecretaris niet bij de pakken blijft zitten en snel een nieuwe informatiecampagne zal opstarten om de Brusselse gemeenten te overtuigen van het nut van het aanbieden van deze cursussen”, aldus Brigitte De Pauw.

media_xll_5920764

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top