You Are Here: Home » Pers » Parking58: Overlegcommissie pleit voor méér woningen

Parking58: Overlegcommissie pleit voor méér woningen

De overlegcommissie van de Stad Brussel, dat plannen of projecten in openbaar onderzoek beoordeelt en hierover een niet-bindend advies bezorgt, beraadde zich op dinsdag 18 juni over de toekomst van Parking58. De overlegcommissie sprak zich positief uit over het plan dat werd voorgesteld door AG Real Estate, maar koppelde hier enkele belangrijke voorwaarden aan vast.

Het meest in het oog springende advies is wel dat er gepleit wordt voor méér woningen en een betere mix tussen kantoren, handel en huisvesting. Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement juicht dit advies toe. Brigitte De Pauw: “Brussel heeft vooral nood aan meer woningen en een goeie mix tussen groen, kantoren en woningen. Ik ben daarom verheugd dat de overlegcommissie de Stad Brussel aanraadt om het huidige plan van AG Real Estate te herzien in het voordeel van het aantal woningen. Ik betreur wel dat er geen advies komt rond het dak. Het dak op Parking58 biedt een adembenemend panorama en is één van de weinige plekken in Brussel met een zicht van 360°. Volgens mij moet er gezocht worden naar een manier om dit dak (deels) toegankelijk te houden voor het publiek, eventueel in combinatie met een café dat overdag open is. Ik hoop dat het Gewest en de bevoegde staatssecretaris hiervoor met de Stad Brussel wil samenwerken”.

De overlegcommissie pleit ondermeer ook voor twee gebouwen in plaats van één, zodat de passage openbaar blijft; dat het gebouw gerenoveerd wordt in plaats van gesloopt; dat er aanpassingen gebeuren die rekening houden met de mobiliteitsplannen van de Stad Brussel; en dat er rekening zou worden gehouden met de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij bv. slopen of renoveren.

Een uitzicht vanop het dak van Parking58.

Een uitzicht vanop het dak van Parking58.

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top