You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken » Organisator 20 kilometer van Brussel aanzetten tot partnership met MIVB

Organisator 20 kilometer van Brussel aanzetten tot partnership met MIVB

Uit een antwoord van Brussels minister van vervoer Grouwels aan Brigitte De Pauw deze week in het parlement bleek dat de MIVB reeds in december 2012 contact opnam met de organisatoren van de 20 kilometer van Brussel om het mobiliteitsluik te bespreken.

Door middel van een partnership zouden duizenden deelnemers gratis het Brussels openbaar vervoer kunnen nemen tijdens het evenement. Eerder raakte al bekend dat net als in 2012, ook dit jaar de organisatoren geen partnership wensen te sluiten en dus geen mobiliteitsbijdrage zullen betalen. Naar eigen zeggen omdat men de huidige deelnameprijs wenst te behouden. Nochtans bestond er een dergelijke overeenkomst tot 2011. Hierdoor moeten ook dit jaar lopers zelf instaan voor het aanschaffen van hun vervoersticket. Een gemiste kans.

Brussels Parlementslid Brigitte De Pauw: “Organisatoren van dergelijke grootschalige evenementen moeten een voorbeeldrol vervullen door het promoten van het openbaar vervoer. Door het massaal gebruik van het openbaar vervoer tijdens evenementen creëert men een gunstig effect op vlak van mobiliteit, leefmilieu en meer algemeen op de leefkwaliteit voor de nabije buurt.”

De minister gaf eveneens mee dat in het kader van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energie (BWLKE) in de toekomst organisatoren nog meer aangezet zullen worden om een dergelijke ticketformule te voorzien bij betalende evenementen van meer dan 3000 deelnemers. Bovendien zullen deze organisatoren tijdig (minstens 4 maanden voor het evenement) contact moeten opnemen met de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Het Brussels Gewest en de MIVB is bereid om de kosten van mogelijke versterkingen van het vervoersaanbod die gepaard gaan met deze evenementen, voor een stuk op zich te nemen.

Brigitte De Pauw: “De controverse die vorig jaar ontstond toen bleek dat vele lopers door MIVB controleurs betrapt werden, omdat zij geen geldig vervoersbewijs op zak hadden, zou kunnen vermeden worden. Organisatoren van dergelijke grote evenementen moeten indien zij dit zelf nalaten, verplicht kunnen worden om hun verantwoordelijkheid te nemen. De impact van zo’n evenement is immers gigantisch op een stad. Een verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote evenementen zou een leefbaar Gewest kunnen verzoenen met een bruisende stad.”

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top