You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken » Oplossing voor verzadigde Noord-Zuidverbinding op lange baan?

Oplossing voor verzadigde Noord-Zuidverbinding op lange baan?

Vorige week stelden de gedelegeerd bestuurders van NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding het investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep voor in de commissie infrastructuur in het Brussels parlement.

Het investeringsplan gaat uit van een geschatte groei vooropgesteld door het planbureau van maar liefst 43 procent reizigers tegen 2030. Verschillende investeringen die een capaciteitsuitbreiding beogen, zijn de komende jaren dan ook absoluut noodzakelijk. Toch bleven de drie gedelegeerd bestuurders vorige week opvallend vaag over nieuwe geplande investeringen in en rondom Brussel. Het investeringsplan bevat geen concrete plannen en of timing en geeft enkel een opsomming weer met verschillende scenario’s en mogelijke pistes.

Brussels Fractievoorzitter Brigitte De Pauw acht de kans op een snelle oplossing voor de verzadigde Noord-Zuidverbinding dan ook eerder klein. Volgens berekeningen moet een nieuwe treintunnel al gauw 3,5 tot 5 miljard euro kosten. En dit terwijl het nieuwe investeringsplan tot 2025 slechts anderhalf miljard euro reserveert voor investeringen met betrekking tot de infrastructuur.

Gezien de budgettaire moeilijke tijden en de hoogdringendheid ziet Brigitte De Pauw alvast meer heil in een totaaloplossing die andere spoorlijnen en stations in Brussel moet toelaten om de toegenomen vraag de komende jaren op te vangen. Zo kan het ontwikkelen van een mobiliteitspool aan het Weststation ( met lijn 28) of aan de Europese wijk met Brussel-Schumann (door de toekomstige Schumann-Josaphattunnel aansluitend op lijn 26) een directe ontlasting van de drukke Noord-Zuidverbinding betekenen.

Ook het Gewestelijk Expressnet moet in het licht van deze totaaloplossing gezien worden. Het GEN moet het voorstadsnetwerk in de nabije omgeving van Brussel sterker uitbreiden, en gelijktijdig zorgen voor meer verbindingen naar de nieuw te ontwikkelen mobiliteitspolen in het Brussels Gewest. Dit moet resulteren in een globaal sterk uitgebouwd gewestelijke stadsnet. Eerder raakte bovendien bekend dat het volledige Gewestelijke Expressnet maar volledig operationeel zal zijn tegen 2025. Een gemiste kans aldus Brigitte De Pauw. Het GEN heeft een enorm potentieel, uit cijfers blijkt dat op heden slechts 20% van de pendelaars binnen een straal van 30 km dagelijks naar Brussel spoort.

PENTAX DIGITAL CAMERA

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top