You Are Here: Home » Jette » OCMW Jette krijgt 8.200,- € steun voor dementie-vriendelijke gemeente

OCMW Jette krijgt 8.200,- € steun voor dementie-vriendelijke gemeente

Op voorstel van Brigitte De Pauw, als voorzitter van het OCWM, werd het project “ Jette, een dementievriendelijke gemeente” bij unanimiteit goedgekeurd door de OCMW-raad.

“Onze dienst familiehulp heeft een ijzersterk dossier opgebouwd en hierdoor kregen we recent het bericht vanuit de Koning Boudewijnstichting dat men ons een bedrag van 8.200,- € gaat toekennen.”

Het project heeft twee grote doelstellingen:

  1. Werken aan de zichtbaarheid en integratie van de ziekte : aan de hand van artikels in de plaatselijke pers zal de bevolking geïnformeerd worden over de ziekte en de ziektebeelden. Concrete en practische  tips zullen de mensen helpen , opdat de dagelijkse contacten met mensen met dementie positief zouden verlopen en dit zowel voor de zieke als voor de persoon die ermee wordt geconfronteerd.

 

  1. Een netwerk creëren van mensen die een opleiding gaan volgen, een opleiding die hen grondiger informeert over de ziekte en de omgang met de betrokken mensen.  We denken hierbij onder ander aan apothekeres, bedienden bij banken, onthaalmedewerkers van publieke diensten, … Deze mensen  krijgen bovendien een duidelijk overzicht van de doorverwijsmogelijkheden naar instanties die de patiënt en zijn omgeving professioneel kunnen begeleiden. Het centrale punt van het netwerk wordt een “telefonische dementie-permanentie” waar grondig opgeleid personeel met concrete situaties aan de slag kunnen. Dit netwerk wordt visueel voorgesteld aan de hand van een logo. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk en een zo degelijk mogelijk netwerk op het getouw zetten, en dit voor lange jaren.

“Vanuit deze werking hopen we dat , in de komende jaren, een aantal evoluties zich zullen aandienen. We denken dan vnl. aan samenwerkingsverbanden tussen alle personen die nu reeds professioneel actief zijn met de problematiek, ideeën die worden aangebracht vanuit de mantelzorgers, ideeën die groeien vanuit de evaluaties die zullen worden gehouden n.a.v. het project enz” aldus vervolgt Brigitte De Pauw.

Mensen die zich professioneel bezighouden met deze materie mogen steeds contact opnemen met het OCMW van Jette.

 

Meer info: bdepauw@publink.be

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top