You Are Here: Home » Jette » OCMW Jette gaat voor een dementie-vriendelijke gemeente

OCMW Jette gaat voor een dementie-vriendelijke gemeente

Er zijn mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen

Binnenkort zal Brigitte, als voorzitter van het OCWM, een voorstel op tafel leggen rond het dementie-vriendelijk maken van Jette. Dit project heeft twee grote doelstellingen:
  1. Werken aan de zichtbaarheid en integratie van de ziekte : aan de hand van artikels in de plaatselijke pers zal de bevolking geïnformeerd worden over de ziekte en de ziektebeelden. Concrete tips zullen de mensen helpen , opdat de dagelijkse contacten met mensen met dementie positief zouden verlopen en dit zowel voor de zieke als voor de persoon die ermee wordt geconfronteerd. Een genuanceerde beeldvorming zou de omgang moeten vergemakkelijken en de integratie bevorderen.
  2. Een netwerk creëren van mensen die een opleiding hebben gevolgd, die hen grondiger informeert over de ziekte en de omgang met de betrokken mensen. Zij krijgen bovendien een duidelijk overzicht van de doorverwijsmogelijkheden naar instanties die de patiënt en zijn omgeving professioneel kunnen begeleiden. Het centrale punt van het netwerk wordt een “telefonische dementie-permanentie” waar grondig opgeleid personeel met concrete situaties aan de slag kunnen. Dit netwerk wordt visueel voorgesteld a.h.v. een logo.

Het tweeluik “zichtbaarheid/integratie enerzijds en professionaliseren van de hulp- en zorgverlening anderzijds” is een eerste stap. Vanuit deze werking hopen we dat , in de komende jaren, een aantal evoluties zich zullen aandienen. We denken dan vnl. aan samenwerkingsverbanden tussen alle personen die nu reeds professioneel actief zijn met de problematiek, ideeën die worden aangebracht vanuit de mantelzorgers, ideeën die groeien vanuit de evaluaties die zullen worden gehouden n.a.v. het project enz …

dementie

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top