You Are Here: Home » Jette » OCMW begroting van Jette: activeren en responsabiliseren

OCMW begroting van Jette: activeren en responsabiliseren

imagesOp woensdag 20 november werd zowel de begroting 2014 als het algemeen beleidsplan voor de komende 5 jaren door de OCMW-raad van Jette goedgekeurd. Het OCMW zet sterk in op de vermindering van de werkingskosten. Hierdoor bespaarde het OCMW 500.000 euro op het initiële meerjarenplan. Desalniettemin zal het OCMW verder blijven investeren in de modernisering van de eigen administratie, onder andere door het opzetten van een webpagina geïntegreerd in de website van de gemeente. Wat de sociale ondersteuning betreft liggen de accenten vooral op buitenschoolse activiteiten voor kinderen in een gezin in moeilijkheden.
Het OCMW zal daarnaast mensen met financiële zorgen een opleiding “budgetbeheer” aanbieden. Dit om hen te responsabiliseren in het maken van de juiste prioriteiten en finaal de juiste financiële keuzes zelf kunnen maken. Het OCMW voorziet ook een uitbouw van de cel energie. Brigitte de Pauw “we zien meer en meer middeninkomens die problemen hebben met hun energiefactuur. Voor hen organiseren we screenings van het energieverbruik en tips & trics om de energiefacturen te doen dalen”. Tot slot zal het OCM ook verder inzetten op de modernisering. Dit door de inschakeling van de nieuwe media (facebook, twitter, …) voor de sociale onderzoeken en sociale controles.
Open sociale huis
In 2014 zal er een bijkomende sociale assistente aangeworven worden die zich bezig zal houden met alle algemene vragen i.v.m. sociale zaken. Het OCMW moet duidelijk en begrijpbaar zijn voor al wie met vragen zit. « Het OCMW moet zich niet beperken tot financieel behoeftigen. Het moet een open huis zijn, ten dienste van alle Jettenaren, dit is één van mijn stokpaardjes » aldus Brigitte De Pauw.   Opleiding Eén van de hoofddoelstellingen van de nieuwe meerderheid is meer vormingen/begeleidingen en opleidingen voor de OCMW-cliënten. Het budget voorziet een verhoging van de middelen waaronder nieuwe en meer opleidingen : alfabetisering, taalcursus, knelpuntberoepen, … Het maximaal (her)inschakelen van de mensen in de reguliere arbeidsmarkt is een absolute prioriteit.
De grootste financiële investering is de renovatie en uitbreiding van het rust-en verzorgingstehuis van het OCMW. Dit project laat al een 20-tal jaar op zich wachten. De nieuwe meerderheid maakt van deze renovatie echter topprioriteit. Zo werd de stedenbouwkundige vergunning recent bekomen. De werken zullen aanvangen vanaf de herfst van 2014. Dit is zeer goed nieuws voor alle rusthuisbewoners, hun families en de vrijwilligers binnen onze werking.

About The Author

Number of Entries : 209

Comments (1)

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top