You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken » Nood aan een realistisch plan voor de verzadigde Noord-Zuidverbinding

Nood aan een realistisch plan voor de verzadigde Noord-Zuidverbinding

De uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit zijn de komende jaren aanzienlijk. Om het toenemend aantal reizigers op te vangen zijn grootschalige investeringen onontbeerlijk. Bovendien wil de Brusselse regering met het Iris II-plan het autoverkeer met 20 procent doen afnemen tegen 2018. Elk niveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft de benodigde mobiliteitsinvesteringen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal haar verantwoordelijkheid nemen wat de MIVB betreft, de federale overheid moet dit doen voor de NMBS om bovengenoemde uitdagingen op te vangen. Deze investeringen voor grootschalige infrastructuurprojecten, zoals bijvoorbeeld de verschillende scenario’s en alternatieven die op tafel liggen voor de verzadigde Noord-Zuidas, zijn immers broodnodig.

CD&V vindt dat de oplossing er niet enkel kan in bestaan om alle middelen in te zetten op de Noord-Zuid verbinding. Zo is bijvoorbeeld met de Schuman-Josphat tunnel een directe ontlasting van de Noord-Zuidtunnel mogelijk (upgraden van lijn 26). Zo kan men de verschillende mobiliteitspolen in het hele gewest verder uitbouwen en kan men komen tot een globaal sterk uitgebouwd gewestelijk stadsnet. Bovengenoemde uitdaging toont vooral aan dat een intensief overleg tussen de verschillende overheden en mobiliteitsactoren noodzakelijk is. Brigitte De Pauw pleit in deze voor een realistisch en bovendien relatief snel uit te voeren plan voor de verzadigde Noord-Zuidverbinding. Enkel zo kan men Brussel vrijwaren als economisch kloppend hart van ons land.

noordzuid1

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top