You Are Here: Home » Leefmilieu » Nieuwe Brusselse geluidsnormen laten op zich wachten

Nieuwe Brusselse geluidsnormen laten op zich wachten

Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, en Bianca Debaets, CD&V parlementslid zijn het getalm meer dan beu rond de nieuwe Brusselse geluidsnormen. Er is echter geen tijd te verliezen. Uit de eerste resultaten van Leefmilieu Brussel, ter voorbereiding van de nieuwe wetgeving, bleek dat verschillende etablissementen de huidige geluidsnorm niet respecteren.

Door het uitblijven van aangepaste geluidsnormen, dreigen de Brusselaars dagelijks ernstige gehoorschade op te lopen

De wetgeving die muziekgerelateerde geluidsoverlast moet beperken, is intussen al meer dan 35 jaar oud. De wet staat festivals en horecazaken toe om tot 90 decibel (A) te gaan maar houdt geen rekening met de lage frequenties van moderne muziekinstallaties.
In Vlaanderen zijn vanaf 1 januari 2013 nieuwe regels van kracht en ook de Brusselse Regering werkt al enige tijd aan een aanpassing van de geluidsnormen. Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, en Bianca Debaets, CD&V parlementslid zijn het getalm meer dan beu. Brigitte De Pauw: “Onze fractie drong in 2010 al aan op een snelle aanpassing van de Brusselse geluidsnormen. Vooral jongeren lopen momenteel, vaak onbewust, veel blijvende gehoorschade op. Het is dan ook hoog tijd dat er snel nieuwe geluidsnormen komen die rekening houden met de specifieke situatie in Brussel. In Brussel zijn er immers veel kleine bars en cafés die niet altijd de capaciteit (en het budget) hebben om geavanceerde beschermingsmaatregelen in te voeren. Ook voor hen moet er dus snel duidelijkheid komen, zodat zij de eventuele investeringen kunnen begroten.”

De bevoegde minister antwoordde in januari dat ze tegen de lente een nieuw ontwerpbesluit zou klaar hebben. Een studie van Leefmilieu Brussel, waarbij in verschillende Brusselse etablissementen (winkels, restaurants, cafés, nachtclubs) metingen werden verricht, is onlangs afgewerkt. Uit de eerste resultaten zouden in bepaalde etablissementen geluidsniveaus hoger dan de wettelijke norm van 90 dB zijn gemeten. Dat blijkt uit informatie die Brigitte De Pauw opvroeg bij de minister. Een rondetafelgesprek met de sector, dat oorspronkelijk in juni moest plaatsvinden, werd ook al naar september uitgesteld.

Eerder dit jaar drongen Brigitte De Pauw en Bianca Debaets er bij de regering al op aan om werk te maken van een sluitende controle op geluidsoverlast. Bianca Debaets: “Momenteel voert Leefmilieu Brussel pas controles uit nadat er een klacht is ingediend. Wij vragen dat het BIM ook preventieve inspecties verricht, zonder uitbaters vooraf te verwittigen“. Het BIM liet alvast weten de controleprocedures te zullen herzien op basis van het nieuwe ontwerpbesluit.

Brigitte De Pauw en Bianca Debaets dringen er opnieuw op aan om snel werk te maken van de nieuwe normen. “Er is nu al meer dan genoeg tijd verloren. Wij hopen dat alle betrokken partijen snel tot een overeenkomst komen, zodat we tijdens deze legislatuur nog maatregelen kunnen nemen om nog meer gehoorschade te vermijden.”

 

gehoorschade

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top