You Are Here: Home » Pers » Meer overleg tussen Gewesten een goeie zaak

Meer overleg tussen Gewesten een goeie zaak

Brigitte De Pauw nam deze morgen deel aan de debatten in de commissie Ruimtelijke Ordening. Er werd ondermeer gesproken over het Rijksadministratief Centrum, waar verschillende parlementsleden vragen hadden bij de mobiliteitssituatie, en vooral de mogelijke geluidsoverlast voor de omwonenden veroorzaakt door de sirenes van politiewagens (aangezien de federale politie zijn intrek zal nemen in een gedeelte van de nieuwe gebouwen). Brigitte verwees naar één van haar vorige interpellaties en vroeg de Minister-President of er al meer duidelijkheid was over de komst van een school en crèche in het nieuwe complex. Ook herhaalde ze dat er zeker moet worden geluisterd naar de verzuchtingen van de buurtbewoners. De Minister-President kon alvast bevestigen dat er een school en crèche komt, iets waar Brigitte uiteraard zeer blij om is.

Brigitte De Pauw interpelleerde de Minister-President vandaag ook over het Informatieforum Ruimtelijke Ordening. Dit forum dient als een overlegorgaan tussen de verschillende gewesten om zware dossiers en plannen op een meer structurele manier met elkaar te overleggen. Brigitte kreeg te horen dat er momenteel concrete werkplannen worden opgesteld, en dat er ondermeer over de vier nieuwe tramlijnen wordt overlegd. Alhoewel dit informatieforum geen wondermiddel is om de verschillende meningen tussen Brussel en Vlaanderen direct te doen verdwijnen, is het volgens Brigitte alvast een goeie zaak dat de Gewesten nu aan tafel zitten in plaats van te bekvechten in de pers

rijksadministratief1

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top