You Are Here: Home » Gelijke Kansen » Lokaal holebibeleid, niet enkel woorden, ook daden aub

Lokaal holebibeleid, niet enkel woorden, ook daden aub

Deze namiddag steldeBrigitte De Pauw, fractievoorzitter in het Brussels Parlement, een parlementaire vraag met betrekking tot het lokaal holebi- en transgenderbeleid. Zowel de Brusselse Minister-President als de staatssecretaris bevoegd voor gelijkekansenbeleid kregen de volgende vragen voorgeschoteld:

  • Heeft de staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansenbeleid reeds een brief gestuurd naar het collegelid, bevoegd voor het lokale gelijkekansenbeleid om niet te vergeten expliciet aandacht te schenken aan het lokale holebi- en transgenderbeleid?
  • Indien niet, waarom nog niet?
  • Indien wel, werd deze brief vergezeld van een aanzet/raamtekst voor een lokaal holebi-en transgenderbeleid?
  • Heeft de minister-president reeds naar de politiecollegeleden een gelijkaardige brief verstuurd?
  • Indien niet, waarom nog niet?
  • Indien wel, werd deze brief vergezeld van een aanzet/raamtekst voor een lokaal holebi-en transgenderbeleid?
  • Indien beiden brieven (+ bijlagen) reeds verstuurd werden, gebeurde dit gecoördineerd of los van mekaar?
  • Indien nog niets verstuurd werd naar de lokale en zonale beleidsverantwoordelijken, wanneer gaat men hier dan wel werk van maken?

Tot haar ontstentenis kreegBrigitte De Pauw te horen dat nog steeds geen enkele brief verstuurd werd naar de lokale verantwoordelijken om de aandacht te vestigen op deze thematiek. Men zou volgens de staatssecretaris “weldra” een gezamelijke brief verzenden vanuit de twee regeringsleden. Brigitte De Pauw dringt aan op dringende actie, aangezien het merendeel van de colleges nu al méér dan 2 maand geïnstalleerd zijn en nu volop bezig met het afronden van hun lokale beleidsplannen. “Een lokaal holebibeleid, graag ook met daden”, aldusBrigitte De Pauw.

CD&Gay 024

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top