You Are Here: Home » Werk » Interpellatie inzake het win-win-plan

Interpellatie inzake het win-win-plan

Interpellatie van Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake het win-win-plan

Een jaar geleden werd het win-win-plan gelanceerd door de federale minister van Werk. Doel was een aantal doelgroepen uit de werkloosheid te halen. Het betreft de -26-jarigen, werkzoekenden ouder dan 50 jaar en werkzoekenden die tussen één en twee jaar ononderbroken uitkeringsge­rech­tigd zijn. In april debatteerden we hierover in de plenaire zitting. Het is intussen december, en tijd om de balans op te maken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-          In april van dit jaar meldde u dat meer dan 20% van de Brusselse werkzoekenden een arbeidskaart had aangevraagd, die hen toegang gaf tot een mogelijke aanwerving via het win-win-plan. Hoeveel bedraagt dat percentage momenteel? En wat is het aandeel van de Brusselse werkzoekenden dat een arbeidskaart mág aanvragen?

-          Welke sectoren hebben hiervan gebruikt gemaakt? Eén van uw prioriteiten hier was het bereiken van de horecasector. Hebben de inspanningen naar deze sector toe vruchten af­geworpen?

-          Het plan is op drie doelgroepen gericht: -26-jarigen, werkzoekende 50+-ers en personen die tussen 1 en 2 jaar werkloos zijn. Welke groep heeft tot nu toe het meest kunnen genieten van de voordelen van het win-win-plan?

-          Hoe beoordeelt u de communicatie hierrond? Is die voldoende geweest? Voorziet u nog bijkomende campagnes?

-          Hoe verloopt de controle om te verhinderen dat werkgevers ‘duurdere’ werknemers ont­slaan en hen vervangen door werknemers onder de gunststatuten in het kader van het win-win-plan?

Cijfers gegeven door Cérexhe in commissie 8/12/10

Aandeel tewerkgestelden ~ aandeel werkzoekenden:

3,9 %   BXL

7,7 %   VL

9,4 %   WALL

 

Federaal meer dan 36.000 werknemers in kader win-win aangenomen. 8,8 % in BHG (ca. 4000).

 

Bxl: 44.000 (einde november 2010) kaart win-win-plan aangevraagd (federaal: 314.000) of ca. 14% van totaal.

 

ð      aandeel contracten ligt stuk lager dan aandeel aangevraagde kaarten

ð      verklaring: structuur economie (met 90% tertiaire sector, slechts 17,5% jobs in BHG voor kortgeschoolden)

 

Brigitte DE PAUW

Brussels Parlementslid

Fractievoorzitter CD&V

2 december 2010

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top