You Are Here: Home » Energie » Tussenkomst ivm de invoering van een minimumlevering van aardgas

Tussenkomst ivm de invoering van een minimumlevering van aardgas

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu en Energie Betreft: de invoering van een minimumlevering van aardgas

In Vlaanderen zitten volgens de laatste cijfers om en bij de 30.000 gezinnen zonder verwarming, of dreigen hun verwarming te verliezen omdat ze hun energiefacturen niet meer kunnen betalen. De wettelijke minimumlevering van aardgas die Vlaanderen recentelijk heeft ingevoerd, treedt pas in werking op 1 december. Voor deze Vlaamse gezinnen betekent dat dus maar één ding: kou lijden. In Vlaanderen is er, niet geheel onverwacht, een concentratie van wanbetalers in de grote steden.

Wat elektriciteit betreft bestaat er zowel in Vlaanderen als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wettelijke minimumlevering. Zoals reeds vermeld, heeft Vlaanderen nu dus ook de stap gezet naar een minimumlevering van aardgas, want met de minimumlevering van elektriciteit kan men immers zelfs nog geen elektrische radiatortje laten draaien.

Met de winter voor de deur en een hoop Brusselse gezinnen die hun energiefacturen niet meer kunnen betalen, lijkt een invoering van een minimumlevering van aardgas zich op te dringen. Energie is immers een recht, en ook mensen met financiële problemen mogen we, letterlijk en figuurlijk, niet in de kou laten staan. We lopen anders het gevaar om in een negatieve spiraal terecht te komen: mensen die in de kou moeten leven, worden ziek. Deze kwetsbare groep valt vaak ook uit de boot op het gebied van gezondheidszorg, waardoor hun gezondheid nog meer achteruit gaat. Ze kunnen niet meer gaan werken en de kinderen kunnen niet naar school. Geen werk betekent geen of weinig inkomen; geen school betekent een leerachterstand en bijgevolg beperktere toekomstmogelijkheden.

Met andere woorden, geen aardgas heeft op langere termijn veel verderstrekkende gevolgen dan enkel een koud huis.

Ik zou dan ook graag het volgende van u willen vernemen:

-Hoeveel Brusselse gezinnen zitten zonder verwarming of dreigen hier zonder te vallen deze winter?

-Is er reeds onderzoek gedaan omtrent een eventuele minimumlevering van aardgas? Indien neen, waarom niet? Indien ja, hoe luiden de bevindingen?

-Hebben er hieromtrent reeds contacten plaatsgevonden met Sibelga? Indien neen, waarom niet? Indien ja, wat is de stand van zaken?

Brigitte De Pauw                                                                                      26/10/2010

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top