You Are Here: Home » Energie » Interpellatie ivm verhoging van de energiefactuur door zonnepanelen

Interpellatie ivm verhoging van de energiefactuur door zonnepanelen

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu Betreft: verhoging van de energiefactuur door zonnepanelen

Door de invoering van energiepremies, heeft de verkoop van fotovoltaïsche panelen als het ware een boom gekend. Wij betwisten op geen enkele manier dat dit bijzonder positief is voor het milieu, maar helaas zorgt het grote succes van de zonnepanelen ook voor enkele perverse effecten.

Wij hebben reeds meerdere malen benadrukt dat met het huidig systeem van de energiepremies een mattheüs-effect gecreëerd wordt: logischerwijs zouden deze premies voornamelijk toegankelijk moeten zijn voor de bevolkingsgroepen die de financiële steun het meeste nodig hebben. Vandaag geven deze premies echter hoofdzakelijk voordeel aan de huiseigenaars en niet aan de huurders, met andere woorden, zij die echt baat zouden hebben met een lagere energiefactuur, blijven –grotendeels- in de kou staan met de huidige maatregel (zelfs ondanks de recent ingevoerde inkomensgerelateerde energiepremies).

Nu dreigen de (hoge) premies voor de zonnepanelen nog voor een bijkomend effect te zorgen. Door de stijgende gas-, olie- en elektriciteitsprijzen, is de kans reëel dat de energiefacturen sowieso de hoogte ingaan. Daarbij komt nog dat distributienetbeheerders Eandis en Infrax een forse stijging van hun tarieven voorspellen ten gevolge van het grote succes van de zonnepanelen. Een gedeelte van de premies, in de vorm van groenestroomcertificaten, wordt immers gedragen door deze distributienetbeheerders. Zij staan dus voor onverwacht hoge kosten, waar iemand voor zal moeten opdraaien. Als men enig realisme aan de dag legt, kan men niet anders dan besluiten dat men de bijkomende kosten op de kleinverbruiker, de gezinnen, zal afwentelen. Met andere woorden: de kosten van de premies van de zonnepanelen zullen worden gespreid over àlle klanten, zonder enig onderscheid te maken tussen de gegoede en de minder gegoede gezinnen.

Ik zou graag het volgende van u vernemen:

- Hoeveel premies voor zonnepanelen werden er reeds aangevraagd in 2011 (januari-februari-maart)? Wat is de totaalsom hiervan?

- Hebt u reeds contact gehad met Sibelga over de eventuele verhoging van de energieprijzen omwille van de zonnepanelen? Wat zijn de bevindingen?

- Hebt u reeds contact gehad met Brugel over de eventuele verhoging van de energieprijzen omwille van de zonnepanelen? Wat zijn de bevindingen?

- De premies voor de zonnepanelen zijn nog steeds betrekkelijk hoog. Het lijkt onvermijdelijk om deze terug te schroeven, indien men dit perverse effect wil vermijden. Is er reeds een denkpiste om de premies van de zonnepanelen te verlagen ten voordele van bepaalde “basispremies” (isolatie bijvoorbeeld)?

Brigitte De Pauw                                                                                           05/04/2011

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top