You Are Here: Home » Energie » Interpellatie ivm het Huis van de Energie en de Ecoconstructie

Interpellatie ivm het Huis van de Energie en de Ecoconstructie

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu Betreft: het Huis van de Energie en de Ecoconstructie

Energie wordt alsmaar duurder en de traditionele energiebronnen  worden tegelijkertijd schaarser. Iedereen is zich er eveneens terdege van bewust dat de verbranding van fossiele energie een grote milieuverontreiniging met zich meebrengt.

Het is van groot algemeen belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan een “slimmer energieverbruik”, ook al is dit op een bescheiden manier, zonder verplicht te zijn om grote financiële investeringen te doen. Vele kleintjes maken immers één grote. Vele mensen zijn echter niet op de hoogte van welke maatregelen zij kunnen nemen om hun bijdrage te leveren en een rationeel energiegebruik toe te passen.

“Het Huis van de Energie en de Ecoconstructie” kan hier echter een antwoord op bieden. Dit initiatief heeft immers tot doel particulieren te begeleiden op het vlak van rationeel energiegebruik (REG) en duurzaam bouwen. Het Huis van de Energie heeft een veelomvattende opdracht, gaande van doelgerichte informatieverspreiding over hernieuwbare energie tot het helpen zoeken van financiering voor energiebesparende maatregelen. Tevens is er een niet gering budget voorzien voor projecten in het kader van hernieuwbare energie en projecten inzake energiebeleid in het algemeen.

-         Wat is de stand van zaken inzake de oprichting van het Huis van de Energie en Ecoconstructie?

-         Welke externe actoren worden hierbij betrokken? Welke concrete afspraken zijn er reeds gemaakt?

-         In 2000 werd het Hernieuwbare Energiehuis opgericht, gelegen in de Aarlenstraat. Het  groepeert meerdere prominente actoren op het gebied van hernieuwbare energie in Europa. Dit project zou kunnen bijdragen tot nuttige inzichten en ideeën voor het Huis van de Energie en de Ecoconstructie. Zijn er reeds contacten met hen geweest?

Brigitte De Pauw                                                                                                             7/2/2011

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top