You Are Here: Home » Werk » Interpellatie over de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers

Interpellatie over de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers

In het kader van de Lissabonstrategie engageerde ons land er zich toe tegen 2010 te streven naar een totale werkzaamheidsgraad van 70%. Bij de 55-plussers zou deze 50% moeten bedragen. Binnen de opvolger van de Lissabonstrategie, de zogenaamde EU 2020-strategie, bedraagt de te bereiken werkzaamheidsgraad in de categorie van de 20-64-jarigen maar liefst 75%.

In 2009 bedroeg de Brusselse werkzaamheidsgraad bij de 25-54-jarigen 67,5% en bij de 55-64-jarigen 42,3% (cijfers van Eurostat). De nationale gemiddeldes zijn respectievelijk 79,8% en 35,3%. Ons gewest scoort dus een stuk slechter binnen de middencategorie maar beter bij de 55-64-jarigen.

§         Welke initiatieven ontwikkelt de minister om de werkzaamheidsgraad bij de oudere beroepsgroep te verhogen richting 50%? Heeft u cijfers voor 2010? Wat zijn de vooruit­zichten en het groeipad?

§         Bestaan er specifieke maatregelen van Actiris naar de groep 55-64-jarigen? In Vlaanderen wordt nagedacht over het activeren van deze groep, wegens de zeer lage werkzaamheids­­graad. Welke initiatieven ontwikkelt Actiris?

Het regeerakkoord legt terecht veel nadruk op de strijd tegen de jongerenwerkloosheid. We mogen echter de oudere werkzoekenden niet vergeten. Vaak hebben ze een schat aan werkerva­ring die we best niet verloren laten gaan. Ons doel moet zijn tot een inclusieve maatschappij te komen, waar iedereen zich bij betrokken voelt. Arbeid is hierbij een essentieel instrument.

Brigitte DE PAUW

Brussels Parlementslid

Fractievoorzitter CD&V

17 januari 2011

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top