You Are Here: Home » Werk » Tussenkomst ivm Actiris

Tussenkomst ivm Actiris

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake de intentieverklaring tussen Actiris en het RIZIV over de herscholing van arbeidsongeschikt erkende gerechtigden

Sinds 1 juli 2009 is de Dienst Uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver­zekering of RIZIV bevoegd voor de socio-professionele inschakeling van mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die wegens rugklachten hun baan in de verzorgingssector moesten opgeven, maar via omscholing wel in een administratie aan de slag kunnen.

In een akkoord tussen het RIZIV en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps­opleiding van februari laatstleden bundelen het RIZIV en de VDAB de krachten om 100 als arbeids­ongeschikte erkende gerechtigden via opleiding en actieve begeleiding opnieuw aan een baan te helpen. Doel is mensen die aan de slag willen in een andere job dan hun voorgaande de kans te geven op een nieuwe wending in hun beroepsloopbaan. Bovendien moet het akkoord er voor zorgen dat iemand die bv. 8 uur wil/kan werken niet de volledige uitkering verliest.

Tussen Actiris en het RIZIV zou een intentieverklaring getekend zijn om op termijn in hetzelfde project mee te stappen.

  • Wat houdt dit precies in voor Actiris?
  • Op welke termijn zou Actiris meestappen in dit project?
  • Heeft u zicht op het aantal Brusselaars dat hiervan zou kunnen genieten?

Brigitte DE PAUW

Brussels Parlementslid

Fractievoorzitter CD&V

1 maart 2011

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top