You Are Here: Home » Werk » Tussenkomst ivm de commerciële ruimtes in de MIVB-stations

Tussenkomst ivm de commerciële ruimtes in de MIVB-stations

Interpellatie door Brigitte De Pauw van Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven en Informatica inzake de commerciële ruimtes in de MIVB-stations

Winkelruimtes in (pre-)metrostations bieden verschillende voordelen: de MIVB kan er bijkomende inkomsten genereren, de reizigers hebben toegang tot een ruimer aanbod en de win­kels zelf hebben een zeer groot aantal passanten. Elke dag passeren immers bijna een miljoen rei­zigers in de (pre-)metrostations.

De afgelopen jaren heeft de MIVB dan ook sterk geïnvesteerd in commerciële winkelruimtes in haar stations. De vroegere beheerder werd omgedoopt in Metro Store Company, inclusief nieuw logo. Doel is de commerciële oppervlakte te verdubbelen tot 20.000 m² in 2015. Bekende winkel­ketens als Delhaize, Leonidas of Panos zijn ingegaan op het aanbod.

Omwille van de vermelde voordelen steunt onze fractie dit project. Het is dan ook vanuit een be­zorgdheid over de duurzaamheid ervan dat ik graag een antwoord kreeg op volgende vragen:

§         Wat zijn de opbrengsten die de MIVB haalt uit het verhuren van commerciële ruimtes? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren en het uiteindelijke doel?

§         Wordt er vooral gewerkt met grotere, internationale ketens of worden er ook kleinere han­delszaken benaderd?

§         Hoe begeleidt Metro Store Company de huurders? Staan ze de (kleinere) handelszaken op enige wijze bij? Worden ze begeleid in het opstellen van een businessplan? Het is ten­slotte toch de bedoeling dat de winkels niet meteen weer de deuren moeten sluiten en dat we snelle leegstand vermijden.

§         Wordt er samengewerkt met handels- en middenstandsverenigingen van op het terrein?

Brigitte De Pauw

Brussels Parlementslid

Fractievoorzitter CD&V

4 april 2011

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top