You Are Here: Home » Energie » Impact verborgen armoede op dalend energieverbruik niet onderschatten

Impact verborgen armoede op dalend energieverbruik niet onderschatten

In de Commissie Leefmilieu deed Brigitte De Pauw vandaag een tussenkomst over de gedaalde energiefactuur van de gemiddelde Brusselaar. Zoals bekend verbruiken de Brusselaars steeds minder energie. Tussen 2004 en 2011 daalde het energieverbruik per Brusselaar met 22%, ondermeer door het mildere klimaat, de hogere energieprijzen en de genomen beleidsmaatregelen. Brigitte De Pauw: “Een gedeelte van de vermindering zal inderdaad wel te wijten zijn aan beleidsmaatregelen van Brusselse regering. Maar de impact van armoede mag niet onderschat worden. Uit het armoederapport 2012 bleek nog dat 28% van de Brusselaars moet rond komen met een inkomen onder de armoederisicogrens.”

Brigitte vroeg de Minister ondermeer of er onderzoek gebeurt naar het dalend energieverbruik bij verschillende groepen Brusselaars, bv afhankelijk van inkomen of woonplaats. Dergelijk onderzoek zou ons heel wat kunnen leren over verborgen armoede of waarom mensen minder energie verbruiken. De Minister wist te vertellen dat het energie-verbruik van de beschermde klanten onveranderd is gebleven gedurende de laatste jaren.  Brigitte De Pauw was enigszins gerustgesteld door deze cijfers, maar wijst er toch op dat het aantal vermogenbegrenzers jaar na jaar toeneemt, en dat een groeiende groep van mensen zonder recht op een beschermd tarief toch moeite heeft om de energiefactuur te betalen.

energiefactuur

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top