You Are Here: Home » Hoe kan ik een volmacht geven / ontvangen in Brussel?

Hoe kan ik een volmacht geven / ontvangen in Brussel?

Wie opgeroepen wordt te gaan stemmen, is daartoe verplicht. Niet gaan stemmen is dus strafbaar en kan u een hoge boete opleveren.

Kan u om een of andere reden niet aan de stemming deelnemen, dan kan u een volmacht aan iemand geven. Daarvoor moet u:

  • Dit document (alleen geldig voor kiezers die moeten stemmen in het Brussels Gewest) laten invullen door de volmachtgever, en laten ondertekenen door zowel volmachtgever en de gevolmachtigde.
  • In het bezit zijn van een medisch attest (dat bewijst dat de volmachtgever niet kan gaan stemmen) of een brief geschreven en ondertekend door de volmachtgever (met de reden waarom hij/zij niet aan de stemming kan deelnemen)
  • Op de dag van de verkiezingen beide documenten meenemen, samen met uw eigen oproepingsbrief, uw paspoort en de oproepingsbrief van de volmachtgever. (Opgepast, met de volmacht kan u alleen stemmen in het stemkantoor waar de volmachtgever moet gaan stemmen).

Kan u niet aan de stemming deelnemen, u wil een volmacht geven maar weet niet aan wie? Geef een seintje en Brigitte helpt u uit de nood!

Meer info vindt u hier.

 

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top