You Are Here: Home » Pers » Herbestemming Parking 58 gemiste kans

Herbestemming Parking 58 gemiste kans

Woensdagnamiddag interpelleerde Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw staatssecretaris Rachid Madrane over de stand van zaken rond Parking 58. De staatssecretaris wist  te vertellen dat de NV Center 58 in december 2012 een aanvraag tot stedelijke bouwvergunning indiende bij de Stad Brussel. Brigitte De Pauw betreurt alvast dat het nieuwe gebouw nog minder woningen zal bevatten dan de vorige voorstellen die de ronde deden, en dat er onduidelijkheid blijft rond het publieke karakter van het dak. 

De staatssecretaris preciseerde in de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Grondbeleid dat de Stad Brussel op 11 december 2012 de stedenbouwkundige aanvraag ontving, en dat er vanaf 11 februari 2013 een openbaar onderzoek en een effectenstudie loopt. Dielaatste zal zich zowel over stedenbouwkundige als leefmilieu-aspecten moeten buigen. 

De stedenbouwkundige vergunning die werd aangevraagd slaat op de afbraak en heropbouw van het gebouw dat momenteel bekend staat als Parking 58. Er zouden bijna 30.000 m² kantoren worden voorzien; zes grote winkels met een oppervlakte van 1.000 m² op de begane grond; 46 wooneenheden op de zevende, achtste en negende verdieping; en 847 parkeerplaatsen verspreidt over de zes kelderverdiepingen. De architectenbureaus BURO II & ARCHI+I en Bruno Lambert, waarvan we al wisten dat het de architectuurwedstrijd had gewonnen, zouden betrokken zijn bij het ontwerp van het nieuwe gebouw. 

Brigitte De Pauw: “Sinds 2011 dring ik al aan op een oplossing voor Parking 58 waarbij het dak, één van de weinige plaatsen in Brussel waar je een zicht van 360 graden hebt, voor het grote publiek toegankelijk zou blijven. Ons Gewest heeft immers nood aan meer plaatsen waar iedereen, ongeacht zijn of haar sociale situatie, terecht kan om eens uit te blazen en te genieten van een prachtig panorama.” Brigitte De Pauw stelde de staatssecretaris voor om contact op te nemen met de Stad Brussel om de mogelijkheid te onderzoeken van een publiek dak. Dit zou bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met een groendak, een groots dakpark of een café met terras. 

Hoewel Brigitte De Pauw tevreden is dat er eindelijk wat meer nieuws is, betreurt ze de invulling van het toekomstig gebouw. De bijna 30.000 m² kantoorruimte waarvan sprake is zelfs nog hoger dan de 25.000 m² die eerder circuleerde. De leegstand van kantoren is volgens recente cijfers van de GOMB wel iets gezakt, maar blijft toch rond de 8% schommelen. Brigitte De Pauw: Is het wel opportuun om te opteren voor nieuwe grote kantoorblokken in het midden van de stad? We moeten gaan naar wijken met een evenwichtige mix van kantoorgebouwen, winkels, woningen en groen. Dat is in dit voorstel niet het geval. Bovendien kampen we met een nijpend tekort aan betaalbare woningen in ons Gewest, en was het volgens mij aangewezen geweest om véél meer woonruimte te voorzien”. Brigitte De Pauw vreest bovendien dat de wooneenheden niet betaalbaar zullen zijn voor jonge gezinnen, voor wie het nu al moeilijk is om een betaalbare, centraal gelegen woning te vinden.

Brigitte De Pauw: De aanvragers van de bouwvergunning hadden beter wat meer aandacht gegeven aan de plannen die in september 2012 circuleerden, waar onder andere sprake was van 354 woningen en een groot dakpark”.

parking58

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top