You Are Here: Home » Pers » Handicap ook erkennen bij 65 plussers

Handicap ook erkennen bij 65 plussers

Deze ochtend interpelleerde Brigitte De Pauw, haar partijgenote en bevoegd VGC collegelid voor welzijn en gezondheid over de erkenning van een handicap bij 65 plussers en het daaraan gekoppeld hulpmiddelenbeleid.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verleent op vandaag enkel een ondersteuningsvraag aan personen jonger dan 65 jaar met een ernstige of langdurige handicap. Het probleem stelt zich wanneer de aanvraag na de 65e verjaardag gebeurt, in dit geval zal men een negatief antwoord bieden op de ondersteuningsvraag en zal de persoon met een handicap geen tegemoetkoming voor hulpmiddelen krijgen van het VAPH. Eigenlijk zegt men dus tegen een 65 jarige persoon met een handicap “vanaf nu ben je oud en daar horen kwaaltjes en beperkingen bij”. Dit is niet het juiste antwoord op de vergrijzing vindt De Pauw. Een persoon met een handicap is immers niet gebaat is met een bejaardensetting of zorg op maat van een bejaarde. Het VAPH heeft echter geen ruimte voor interpretatie aangezien de leeftijdsgrens is opgenomen in het oprichtingsdecreet.

Deze hulpmiddelen kunnen personen met een handicap echter zeer goed gebruiken. Het helpt hen hun zelfstandigheid te bewaren en zorgt voor het comfort van de hulpbehoevenden. Dankzij deze ingrepen kunnen zij langer thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, wat ook de druk op de schouders van de familie wat verzacht.

Ze vallen daarnaast ook uit de boot bij de belastingsvermindering die enkel verleend worden aan personen van wie de handicap voor 65 jaar werd vastgesteld. Naast het gebrek aan terugbetaling van hulpmiddelen is dit alweer een financiële aderlating, waardoor deze kwetsbare groep vaak in de armoede terecht komt.

Brigitte De Pauw wil dan ook dat er eindelijk werk gemaakt van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid, waarbij de persoon met een handicap, ongeacht zijn leeftijd, de juiste hulpmiddelen en zorg aangereikt krijgt. Daarnaast wil ze dat er werk gemaakt van de denkpiste om hulpmiddelen te gaan hergebruiken om zo de kosten van voor de zorgbehoevenden te beperken. CD&V fractieleider De Pauw wil hiermee gehoor geven aan de noodkreet die de vele betrokken organisaties reeds hebben laten horen.

Volgens De Pauw is het meer dan ooit, nu, een uitgelezen moment om werk te maken van de erkenning van een handicap bij 65 plussers en de daaraan gekoppelde maatregelen. In het kader van de zesde staatshervorming wordt het hulpmiddelenbeleid, dat immers nu deels in Vlaanderen zit bij het VAPH en deels bij het federaal RIZIV, immers volledig naar het niveau van de gemeenschappen overgeheveld. Dé opportuniteit dus om binnen het  Vlaams zorgbeleid, zowel Vlamingen als Nederlandstalige Brusselaars, een efficiënter hulpmiddelenbeleid op poten te zetten.

Het bevoegd collegelid deelde de mening van Brigitte de Pauw en voegde eraan toe dat de Blindenzorg en het VAPH hieromtrent reeds het pilootproject “Treye it” (www.treyeit.be) op poten heeft gezet waarbij men hulpmiddelen (ook voor 65 plussers) voor blinden of slechtzienden die in onbruik geraakt zijn, gaat inzamelen, gebruiksklaar maakt en opnieuw gaat inzetten voor zorgbehoevenden. Het gaat hier voornamelijk om zeer duur materiaal. Daarnaast wordt in het kader van Flanders Care, dat onder de bevoegdheid van de Vlaams minister voor welzijn valt, de piste van het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid onderzocht.

De Pauw besluit met de belofte dat ze zal blijven aandringen op een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid en de erkenning van een handicap bij personen ouder dan 65 jaar.

DSCN5366

About The Author

Number of Entries : 209

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top