You Are Here: Home » Jette » Een jaar OCMW Voorzitter: stand van zaken

Een jaar OCMW Voorzitter: stand van zaken

Op 1 maart 2013 trad Brigitte De Pauw in functie als OCMW voorzitter, samen met 10 andere OCMW-raadsleden.
Exact 1 jaar later, is het tijd om een een stand van zaken op te maken van het gerealiseerde werk maar ook van het nog te realiseren werk op het Jetse OCMW.
Een kort overzicht:
  • Het invoeren van nieuwe richtlijnen voor de maatschappelijke werkers en voor de raadsleden, zodat voor iedereen duidelijke en transparante regels van toepassing zijn.
  • Het goedkeuren van een nieuw organigram dat aangepast is aan de hedendaagse uitdagingen van een lokale administratie.
  • Het goedkeuren van de begroting en van het beleidsplan. Hiervan onthouden we vooral: vergoeding van de middelen voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren, extra middelen voor  bijkomende vorming ( alfabetisering en knelpuntberoepen, vanaf schooljaar 2014) en een eerste aanzet van het concept “open sociaal huis”.
  • Het oprichten van een cel “energie” ( elektriciteit, gas en water) ten behoeve van mensen die zich het financieel moeilijk hebben.
  • Het terug op het spoor zetten van het dossier van de renovatie van het rust- en verzorgingstehuis. Ondertussen werd reeds de stedenbouwkundige vergunning bekomen, lastenboeken zijn volop in voorbereiding. Start van de werken is voorzien voor de herfst van dit jaar.
  • Het organiseren van ronde tafelgesprekken “sociale zaken” in samenwerking met het gemeentebestuur. Aan de hand van deze gesprekken onderzochten we de sociale uitdagingen in de gemeente( tewerkstelling, huisvesting, sociale cohesie, voedselhulp, vereenzaming). Nu starten we met netwerken die deze thema’s zullen aanpakken, al dan niet in samenwerking met externe organisaties.
  • Samenwerking, vanaf de lente 2014, met het KTA (afdeling haarzorg) om zo aan de werknemers in artikel 60 een nieuwe, frisse snit te geven; met de bedoeling om het zelfvertrouwen van deze mensen te verhogen zodat ze zich tot de reguliere arbeidsmarkt kunnen richten met een beter zelfbeeld.
Als OCMW-voorzitter is Brigitte De Pauw tevreden over het bilan dat ze op één jaar tijd kan voorleggen, een bilan  dat ze enkel kan voorleggen dankzij de goede samenwerking met de raadsleden van de meerderheid ( LBJ+MR-OpenVLD+ Ecolo-Groen).
Vol enthousiasme start ze haar 2e jaar van de legislatuur, er zijn nog voldoende uitdagingen en plannen te realiseren, waaronder een eigen website voor het OCMW, het opstarten van een vrijwilligerswerking, schrijfateliers in het RVT ivm de herdenking van WO I en taallessen Nederlands voor de onthaalmedewerkers.
OCMW Brussel Jette

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top