You Are Here: Home » Werk (Page 2)

Intentieverklaring tussen actiris en het Riziv

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake de intentieverklaring tussen Actiris en het RIZIV over de herscholing van arbeidsongeschikt erkende gerechtigden Sinds 1 juli 2009 is de Dienst Uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver­zekering of RIZIV bevoegd voor de socio-pro ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top