You Are Here: Home » Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken (Page 2)

Meer structurele opvangplaatsen voor daklozen zijn broodnodig

Het winterplan 2012-2013, dat voorziet in extra opvangplaatsen voor daklozen tijdens de barre wintermaanden, loopt af op het einde van deze maand. Desondanks moeilijke budgettaire tijden hebben de bevoegde Brusselse ministers voldoende opvangplaatsen voor daklozen kunnen creëren, er hoefde op geen enkel moment in deze winterperiode mensen buiten de nacht doorbrengen. Ook de coördinatie en de samenwerking me ...

Read more

Een pluim voor de zorgsector!

Naar aanleiding van de dag van de zorg (aanstaande zondag) wil ik alle huidige en toekomstige zorgverleners bedanken voor hun dagdagelijks engagement! Een niet te onderschatten job maar vooral een roeping. De zorgsector verdient deze extra aandacht. Als Maatschappelijk assistente, draag ik de sector dan ook een zeer warm hart toe. http://www.dagvandezorg.be/ ...

Read more

Brigitte De Pauw OCMW-voorzitter te Jette

Vrijdag 1 maar was het niet enkel complimentendag maar ook de installatie van de OCMW-raden in het Brussels Gewest. In Jette werd, zoals verwacht, Brigitte De Pauw (CD&V/LBJ)verkozen tot OCMW-voorzitter. De Pauw, geboren in het expojaar, heeft een opleiding als sociaal assistent achter de rug en een mandaat als OCMW-voorzitter lag dus perfect in het verlengde van haar interesse en vakgebied. “In het Bru ...

Read more

Bokespop haalt 3500 schoolkinderen naar Jette

  Voor het vierde jaar op rij vierden Jetse schoolkinderen het einde van het schooljaar. “Bokespop blijft elk jaar spectaculair groeien. We zijn 4 jaar geleden gestart met een bescheiden editie en 800 kinderen, maar vandaag hebben we ruim 3500 schoolkids blij gemaakt” zo blikt tevreden organisatrice en Jets schepen van Nederlandstalig onderwijs Brigitte De Pauw terug. Met Bokespop vieren de scholen uit ...

Read more

Motie van aanbeveling uitbreiding aantal kinderopvangplaatsen in Brussel unaniem goedgekeurd

Brussel begint steeds meer de gevolgen te ondervinden van de bevolkingsexplosie. Het aantal kinderopvangplaatsen blijkt al een aantal jaren te beperkt te zijn voor de steeds grotere vraag naar opvang. Zowel langs Franstalige kant als langs de kant van de Vlaamse Gemeenschap moeten er bijkomende plaatsen gecreëerd worden. Om die reden diende op initiatief van Brigitte De Pauw, fractievoorzitter van CD&V, ...

Read more

Aantal afsluitingen water daalt in Brussel. Sociaal waterfonds verdrievoudigd tot 1.8 miljoen euro

In Brussel werden vorig jaar 361 watermeters afgesloten, hetgeen een daling van 23% betekent ten opzichte van 2010. Toen werd bij 467 huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het water afgesloten wegens wanbetaling. Dat vernam Brussels CD&V-fractievoorzitter Brigitte De Pauw van Brussels minister voor Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo). De daling is goed nieuws, al blijft het aantal afsluit ...

Read more

Gemeentelijke ad­ministratieve sancties als vector in het mobiliteitsbeleid

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen, inzake de harmonisatie van de gemeentelijke ad­ministratieve sancties als vector in het mobiliteitsbeleid Geachte minister-president, Via de wetten van 13 mei 1999 en 17 juni 2004 werd een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties of GAS in het leven geroepen. Deze laten een gemeente ...

Read more

DE PAUW: Voetvrijstelling successierechten voor personen met handicap in zicht

    Sinds 2009 neemt Brussels volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter voor CD&V Brigitte De Pauw de fiscale strijd van personen met een handicap in haar parlementair werk ter harte. Gisteren bereikte ze in dit dossier dan ook een eerste voorzichtige doorbraak. De Pauw: “De samenleving heeft als plicht de zorg voor mensen met een handicap op zich te nemen. De overheid moet dan ook alle nood ...

Read more

Tussenkomst ivm pensioenen contractuele ambtenaren OCMW’s

INTERPELLATIE VAN MEVROUW BRIGITTE DE PAUW AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN EN OPENBAAR AMBT, EN MEVROUW EVELYNE HUYTEBROECK, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEIDINZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN Betreft: Pensioenen contractuele ambtenaren OCMW’s Contractuele ambtenaren verrichten hetzelfde werk als hun statutaire c ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top