You Are Here: Home » Ruimtelijke ordening (Page 2)

De zuidwijk: eindelijk licht aan het einde van de tunnel?

Vorige week hield het Brussels Parlement een plenair debat over de strategische keuzes van de NMBS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer investeren in de Brusselse stations Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw pleitte in dit plenair debat voor méér ambitie voor de ontwikkeling van onze Brusselse spoorwegstations en hun omliggende wijken. Het investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep ...

Read more

Dringend nood aan een realistisch alternatief voor de verzadigde Noord-Zuidverbinding

Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw reageert verbaasd op de uitspraken van Brussels Staatssecretaris Bruno De Lille gisteren in Brusselnieuws. Het nieuwe investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep is klaar en wordt eerstdaags ter goedkeuring voorgesteld aan de raad van bestuur van de NMBS-koepel. Waarna het zal worden voorgelegd aan federaal minister van overheidsbedrijven Paul Magnette, ...

Read more

Stad Brussel en het Brussels Gewest eindelijk op zelfde lijn inzake Rijksadministratief Centrum

Uitvoering interne stadshervorming dringend nodig De herbestemming van de site van het Rijksadministratief Centrum is een verhaal dat al dateert van 2006. Maar het is tijd voor een nieuwe wending. “En die zit er aan te komen”, wist minister-president Charles Picqué deze ochtend te vertellen in de commissie ruimtelijke ordening op een interpellatie van Brigitte De Pauw, fractievoorzitter CD&V. Er wordt m ...

Read more

Heizelvlakte: garanties behoud Mini Europa & Oceade?

Op een interpellatie van Brussels CD&V-fractievoorzitter Brigitte De Pauw over de herbestemming van de Heizelvlakte in de Commissie Ruimtelijke Ordening gisteren, antwoordde minister-president Charles Picqué het volgende: “We staan nog maar aan het begin van de hele renovatie van de site en wachten momenteel nog op een pak expertise en de bevestiging van de technische haalbaarheid voor zowel een deel va ...

Read more

Tussenkomst Brigitte De Pauw in verband met de heraanleg van de havenlaan

Mevrouw Brigitte De Pauw.- In de jaren '50 en '60 vond in Brussel een ware kaalslag van gebouwen plaats. Intussen zijn de Brusselaars wat slimmer geworden en hebben ze lessen getrokken uit het verleden. Overal waar grote werkzaamheden plaatsvinden, ontstaat er opschudding bij de omwonenden. Er zijn altijd voor- en tegenstanders van de werken. Wat nu gebeurt rond de Havenlaan, is echter hallucinant. Niet all ...

Read more

Schriftelijke vraag ivm de as Duurzaam Bouwen binnen de Alliantie Leefmilieu-Werkgelegenheid

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Huisvesting en Brandbestrij­ding en Dringende Medische Hulp inzake de acties rond de as Duurzaam Bouwen binnen de Alliantie Leefmilieu-Werkgelegenheid In oktober 2010 nam de Brusselse Hoofdstedelijke Regering akte van de 44 concrete acties die uit het denkwerk en overleg rond As ...

Read more

Interpellatie inzake intergewestelijke samenwerking inzake ruimtelijke ordening

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen inzake intergewestelijke samenwerking inzake ruimtelijke ordening Geachte heer Minister-President, CD & V is een groot voorstander van een grotere samenwerking tussen de verschillende gewesten. Zo waren we pleitbezorgers voor een nauwere samenwerking tussen de Vlaamse en Brusselse diensten ...

Read more

Interpellatie inzake het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen inzake het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling Geachte heer Minister-President, Bij de regeerverklaring van vorig jaar werd gefocust op de uitwerking van een nieuw plan, dat de ontwikkeling van ons gewest en de welvaart van de Brusselaars zou moeten stimu­leren en op een hoger niveau ti ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top