You Are Here: Home » Ruimtelijke ordening

CD&V tevreden dat Brussel atletiek in de armen sluit

  Het nieuws over een politiek akkoord over het nieuwe Koning Boudewijnstadion als multifunctioneel sportparadijs stemt de Brusselse CD&V fractie uiterst tevreden. CD&V heeft er altijd voor gepleit om enkel de optie te weerhouden waar er ruimte is voor een (uitschuifbare) atletiekpiste om zo het maximaal aantal sporten te betrekken in ons nieuw nationaal sportstadion. Afgelopen vrijdag werd nog maar ...

Read more

Parking58: Overlegcommissie pleit voor méér woningen

De overlegcommissie van de Stad Brussel, dat plannen of projecten in openbaar onderzoek beoordeelt en hierover een niet-bindend advies bezorgt, beraadde zich op dinsdag 18 juni over de toekomst van Parking58. De overlegcommissie sprak zich positief uit over het plan dat werd voorgesteld door AG Real Estate, maar koppelde hier enkele belangrijke voorwaarden aan vast. Het meest in het oog springende advies is ...

Read more

Sportpaleis in Brussel

"Een sportpaleis met zwembad en glijbanencomplex als landmark" Sportpaleis als landmark “De Brusselse Regering en bij uitbreiding de Vlaamse en Federale regering moet resoluut kiezen voor een ambitieuze landmark met architecturale durf, waar zoveel mogelijk sport- en ontspanningsfaciliteiten ingekapseld kunnen worden. Hoe meer het stadion gebruikt wordt, hoe rendabeler en hoe meer geïnteresseerde private in ...

Read more

Versnippering dreigt voor architecturale ontwikkeling Reyers-site

Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, interpelleerde vandaag de Minister-President over het nieuwe VRT gebouw. Ze betreurt dat voorlopig alleen de VRT heeft toegezegd om een architectuurwedstrijd uit te schrijven voor haar nieuwe gebouw. Brigitte De Pauw: “Met een architectuurwedstrijd voor het hele project konden de nieuwe VRT- en RTBF-toren, de media-pool, de esplanade en ...

Read more

Versnippering dreigt voor architecturale ontwikkeling Reyers-site

Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, interpelleerde vandaag de Minister-President over het nieuwe VRT gebouw. Ze betreurt dat voorlopig alleen de VRT heeft toegezegd om een architectuurwedstrijd uit te schrijven voor haar nieuwe gebouw. Brigitte De Pauw: “Met een architectuurwedstrijd voor het hele project konden de nieuwe VRT- en RTBF-toren, de media-pool, de esplanade en ...

Read more

Zuidwijk heeft vooral nood aan huisvesting

Vandaag vernamen we dat bouwpromotoren Atenor en CFE hun eerdere beloftes om meer woonoppervlakte te voorzien in project Victor (Zuidwijk) niet nakomen. Project Victor bestaat uit vier torens met een totale kantooroppervlakte van 100.000m², 2.000m² woonoppervlakte en 2.400m² winkelruimte. De grootste toren zou dezelfde hoogte hebben als de Pensioentoren. In februari van dit jaar deelde promotor Atenor mee d ...

Read more

Goeie zaak voor Brussel dat VRT op huidige site blijft

Een nieuwe landmark voor Brussel? Brigitte De Pauw is verheugd dat de VRT vandaag beslist heeft om op de huidige site aan de Reyerslaan te blijven. In 2012 interpelleerde ze al enkele keren Brussels Minister President Charles Picqué over de visie van het Brussels Gewest op een mogelijke verhuis van de VRT. Brigitte De Pauw wees er toen al op dat de VRT voor veel economische activiteit zorgt en dat het Bruss ...

Read more

Meer overleg tussen Gewesten een goeie zaak

Brigitte De Pauw nam deze morgen deel aan de debatten in de commissie Ruimtelijke Ordening. Er werd ondermeer gesproken over het Rijksadministratief Centrum, waar verschillende parlementsleden vragen hadden bij de mobiliteitssituatie, en vooral de mogelijke geluidsoverlast voor de omwonenden veroorzaakt door de sirenes van politiewagens (aangezien de federale politie zijn intrek zal nemen in een gedeelte va ...

Read more

Herbestemming Parking 58 gemiste kans

Woensdagnamiddag interpelleerde Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw staatssecretaris Rachid Madrane over de stand van zaken rond Parking 58. De staatssecretaris wist  te vertellen dat de NV Center 58 in december 2012 een aanvraag tot stedelijke bouwvergunning indiende bij de Stad Brussel. Brigitte De Pauw betreurt alvast dat het nieuwe gebouw nog minder woningen zal bevatten dan de vorige v ...

Read more

Brussel mist ambitie op het gebied van stedenbouw, architectuur en ruimtelijke ordening

In de commissie Ruimtelijke Ordening vond vandaag een hoorzitting van de Bouwmeester Olivier Bastin plaats. Hij kwam er achtergrondinformatie geven over zijn activiteiten en gaf er meer uitleg over enkele grote projecten zoals de wijk rond de slachthuizen van Anderlecht, Greenbizz en de wijk Tivoli, en het Onthaalsquare. Brigitte erkent dat deze projecten een belangrijke stap vooruit zijn maar vindt toch da ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top