You Are Here: Home » Pers (Page 3)

Villo voortaan ook buiten Brussel?

Villo, het fietsdeelsysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kende de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal gebruikers. In 2010 telde Villo 23.967 abonnees. In 2011 klom dit aantal met 11,58 procent tot 26.743. Deze trend zette zich ook verder in 2013 met een stijging van 19 procent tot 31.927 Villo abonnees. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Brigitte De Pauw (CD&V) he ...

Read more

Verschillende discotheken volgen geluidsnormen niet

Verschillende discotheken volgen geluidsnormen niet Wanneer worden Brusselse geluidsnormen eindelijk geactualiseerd? Een meetcampagne van Leefmilieu Brussel deze zomer toonde aan dat verschillende cafés en discotheken de huidige geluidsregels niet naleven. Dat bleek uit cijfers die Brigitte De Pauw opvroeg bij de bevoegde minister. De huidige Brusselse wetgeving rond muziekgerelateerde geluidsoverlast is ho ...

Read more

OCMW begroting van Jette: activeren en responsabiliseren

Op woensdag 20 november werd zowel de begroting 2014 als het algemeen beleidsplan voor de komende 5 jaren door de OCMW-raad van Jette goedgekeurd. Het OCMW zet sterk in op de vermindering van de werkingskosten. Hierdoor bespaarde het OCMW 500.000 euro op het initiële meerjarenplan. Desalniettemin zal het OCMW verder blijven investeren in de modernisering van de eigen administratie, onder andere door het opz ...

Read more

Brusselse daklozen dupe van politiek getouwtrek

Afgelopen nacht deelde koning winter zijn eerste winterprik uit. We werden geconfronteerd met temperaturen net boven het vriespunt en het dwarrelen van de eerste sneeuwvlokken. Hoog tijd dus om de winteropvang voor de honderden Brusselse daklozen te organiseren. Maar daar knelt het schoentje. Wegens een politiek machtspelletje dreigt de hoofdstad zich, op vlak van hun sociaal beleid, alweer een onfraai imag ...

Read more

Stop communautaire spelletjes op de kap van het sociaal kapitaal

Brigitte De Pauw, OCMW-voorzitter in Jette en maatschappelijk werkster van opleiding, reageert op de 2 voorstellen die vandaag in de pers verschenen. Ik kan het niet dulden dat Yvan Mayeur, toekomstig burgemeester van stad Brussel, een communautair spelletje speelt ten nadele van de OCMW-cliënten. "We moeten kiezen voor een warm maar rechtvaardig OCMW en niet enkel voor een puur economische benadering van s ...

Read more

Bouwen aan Brussel

Nationaal voorzitter Wouter Beke heeft vanmiddag de Brusselse CD&V-lijsttrekkers en andere speerpuntkandidaten voor de verkiezingen van volgend jaar op een persconferentie voorgesteld. Het bestuur van de Hoofdstedelijke afdeling Brussel duidde zaterdagvoormiddag met 97.4% van de stemmen de CD&V-topkandidaten aan voor zowel de Brusselse, Vlaamse als de federale lijst. Overzicht kandidaten De topkandi ...

Read more

Witte lintjes tegen straffeloos geweld

Vrijdag organiseerde CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij haar jaarlijkse Witte Lintjes campagne tegen geweld op vrouwen. CD&V mandatarissen en Vrouw & Maatschappij vrijwilligers uit Jette deelden Witte Lintjes uit aan het station van Jette. De pendelaars kregen ook een flyer met beleidseisen tegen de straffeloosheid van seksueel geweld. Jaarlijks vinden meer dan 3000 verkrachtingen plaats, o ...

Read more

Nieuwe afvalplan kan werken mits sluikstorten ook streng wordt aangepakt

De Commissie Leefmilieu hield vandaag een diepgaand debat over het nieuwe afvalplan van de Brusselse Regering. Het debat kwam er dankzij een interpellatie van Brigitte De Pauw, Brussels parlementslid, die informatie opvroeg rond de nieuwe containerparken, de 1500 nieuwe vuilnisbakken en de proefprojecten met het plaatsen van containers iplv vuilzakken. Tijdens het debat werd opnieuw duidelijk dat het Brusse ...

Read more

Tussenkomst Beleidsverklaring

Tussenkomst beleidsverklaring 2013-2014 Het einde van de legislatuur nadert. Tijd om een roud-up te maken van het geleverde regeringswerk, maar ook tijd om vooruit te kijken en de toekomst voor te bereiden. Deze Regering is gestart onder een moeilijk economisch gesternte. De economische en financiële crisis heeft wonden geslagen op alle niveaus. We kunnen nu wel zeggen dat de donkeren wolken boven ons hoofd ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top