You Are Here: Home » Pers (Page 14)

Tussenkomst ivm de invoering van een wegenvignet en de slimme kilometer­heffing.

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen inzake de afspraken tussen de gewesten rond de invoering van een wegenvignet en de slimme kilometer­heffing Geachte heer Minister-President, Na het overleg met uw Vlaamse en Waalse collegae ministers-president van maandag 16 novem­ber 2010 doken er berichten op rond belangrijke beslissingen inz ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top