You Are Here: Home » Parlement (Page 2)

Versnippering dreigt voor architecturale ontwikkeling Reyers-site

Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, interpelleerde vandaag de Minister-President over het nieuwe VRT gebouw. Ze betreurt dat voorlopig alleen de VRT heeft toegezegd om een architectuurwedstrijd uit te schrijven voor haar nieuwe gebouw. Brigitte De Pauw: “Met een architectuurwedstrijd voor het hele project konden de nieuwe VRT- en RTBF-toren, de media-pool, de esplanade en ...

Read more

Brigitte 5de ijverigste Brussels Parlementslid volgens LaCapitale

De krant La Capital publiceerde op 11 maart een lijst met de meest ijverige Parlementsleden van het Brussels Parlement (zie foto onderaan). Als men het totaal aantal gestelde vragen tijdens deze zittingsperiode (2009 - ) als maatstaf gebruikt, is Brigitte De Pauw met 217 vragen het 5de ijverigste parlementslid. Bovendien is ze, samen met een collega, het ijverigste Nederlandstalig Parlementslid.  Brigitte D ...

Read more

Zoniënwoud stapje dichter naar Werelderfgoed UNESCO

In maart 2010 diende Brigitte De Pauw samen met enkele collega’s van het Brussels Parlement een resolutie in, “teneinde UNESCO voor te stellen om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens”. Het Zoniënwoud is een uniek woud, niet alleen in ons land, maar ook internationaal. Het feit dat het woud al een halve eeuw geleden beschermd werd, getuigt van het belang ervan. Vooral ...

Read more

CD&V gelooft in passiefbouwen, niet in passiefnorm vanaf 2015

Vanmorgen interpelleerde Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw minister Huytebroeck omtrent de invoering van de passiefnorm vanaf 2015 in het Brussels Gewest. Deze zal, zo vreest De Pauw, de prijs van de woningen nog meer de hoogte injagen en dus voor een stadsvlucht zorgen. Investeren in passiefbouw is goed, maar de norm verplichten is de bal misslaan. De middelen zouden beter geïnvesteerd w ...

Read more

Discussienota GC

Discussienota Gemeenschapscentra Gemeenschapscentra, fundament van een bloeiend Nederlandstalig stadsweefsel Gemeenschapscentra vormen samen met het Nederlandstalige onderwijsnet, de grote cultuurhuizen, de lokale dienstencentra en verzorgingsinstellingen de ruggengraat van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze ondersteunen en verenigen de lokale Nederlandstalige verenigingen en g ...

Read more

Tussenkomst ivm pensioenen contractuele ambtenaren OCMW’s

INTERPELLATIE VAN MEVROUW BRIGITTE DE PAUW AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN EN OPENBAAR AMBT, EN MEVROUW EVELYNE HUYTEBROECK, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEIDINZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN Betreft: Pensioenen contractuele ambtenaren OCMW’s Contractuele ambtenaren verrichten hetzelfde werk als hun statutaire c ...

Read more

Interpellatie inzake de hervorming van de gemeenschaps­centra

Interpellatie van Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, inzake de hervorming van de gemeenschaps­centra    Gemeenschapscentra vormen samen met het Nederlandstalige onderwijsnet, de grote cultuurhuizen, de lokale dienstencentra en verzorgingsinstellingen de ruggengraat van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze ondersteunen en verenigen de ...

Read more

Organisatie van de Entiteit Gemeenschapscentra

Interpellatie van Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, inzake de organisatie van de Entiteit Gemeenschapscentra Sinds enkele jaren loopt een traject waarbij de werking van de 22 Brusselse gemeenschapscentra en de VGC-administratie, bevoegd voor de gemeenschapscentra, hervormd wordt. Hieruit ont­stond de Entiteit Gemeenschapscentra. Momenteel wordt de interne orga ...

Read more

Info Parlement

Hier vindt u per thema een overzicht van mijn parlementaire activiteiten. Sinds 2004 zetel ik in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) en de Raad van de Vlaam­se Gemeenschapscommissie (RVG) – zeg maar het parlement van de Brusselse Vla­min­gen. In 2009 werd ik voorzitter van de CD&V-fractie in zowel BHP als RVG. In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zetel ik als vast lid van de commissies: -    ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top