You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken (Page 3)

Schriftelijke vraag ivm de vloerbekleding in de MIVB-stations

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven en Informatica inzake de vloerbekleding in de MIVB-stations In de MIVB-stations bestaat geen uniformiteit inzake vloerbekleding. Sommige metro/premetrostations hebben een rubberen vloer, anderen een betegelde. Binnen de laatste categorie zijn er bepaalde stations die bij vochtig weer een zeer gladde ...

Read more

Tussenkomst inzake de renovatie van metro­station Schuman.

Mondelinge vraag van Brigitte De Pauw aan Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven en Informatica inzake de renovatie van metro­station Schuman. Het metrostation Schuman is een belangrijke schakel in het metrostelsel. Het bedient niet alleen een substantieel deel van de Europese Wijk en is op die manier van belang voor het imago van Brussel, bij de toekomstige uitrol van het Gewesteli ...

Read more

Vervoer voor derden door de MIVB

Mondelinge vraag van Brigitte De Pauw aan Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven en Informatica inzake het vervoer voor derden door de MIVB. De MIVB biedt zowel aan bedrijven als aan scholen zogenaamd “persoonlijk vervoer” aan. In geval het MIVB-net niet volledig voldoet aan de mobiliteitsbehoeften van de werknemers of scholieren, wordt een op maat dienst aangeboden. Heel het Brusse ...

Read more

Vloerbekleding in de MIVB-stations

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven en Informatica inzake de vloerbekleding in de MIVB-stations In de MIVB-stations bestaat geen uniformiteit inzake vloerbekleding. Sommige metro/premetrostations hebben een rubberen vloer, anderen een betegelde. Binnen de laatste categorie zijn er bepaalde stations die bij vochtig weer een zeer gladde ...

Read more

Tussenkomst ivm de invoering van een wegenvignet en de slimme kilometer­heffing.

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen inzake de afspraken tussen de gewesten rond de invoering van een wegenvignet en de slimme kilometer­heffing Geachte heer Minister-President, Na het overleg met uw Vlaamse en Waalse collegae ministers-president van maandag 16 novem­ber 2010 doken er berichten op rond belangrijke beslissingen inz ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top