You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken (Page 2)

Dringend nood aan een realistisch alternatief voor de verzadigde Noord-Zuidverbinding

Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw reageert verbaasd op de uitspraken van Brussels Staatssecretaris Bruno De Lille gisteren in Brusselnieuws. Het nieuwe investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep is klaar en wordt eerstdaags ter goedkeuring voorgesteld aan de raad van bestuur van de NMBS-koepel. Waarna het zal worden voorgelegd aan federaal minister van overheidsbedrijven Paul Magnette, ...

Read more

45 miljoen euro extra voor Brusselse mobiliteit

Nog dit jaar 45 miljoen euro extra voor Brusselse mobiliteit door Vlinderakkoord Mythe “blanco cheque” door de werkelijkheid naar prullenbak verwezen Deze middag keurde de commissie Financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement unaniem een voorstel van resolutie “betreffende de toekenning van bijkomende financiële middelen van de federale staat voor het mobiliteitsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk ...

Read more

Stad Brussel en het Brussels Gewest eindelijk op zelfde lijn inzake Rijksadministratief Centrum

Uitvoering interne stadshervorming dringend nodig De herbestemming van de site van het Rijksadministratief Centrum is een verhaal dat al dateert van 2006. Maar het is tijd voor een nieuwe wending. “En die zit er aan te komen”, wist minister-president Charles Picqué deze ochtend te vertellen in de commissie ruimtelijke ordening op een interpellatie van Brigitte De Pauw, fractievoorzitter CD&V. Er wordt m ...

Read more

“Moeten er nog kasseien zijn?” De Pauw waarschuwt voor kasseienfolie

Brussels CD&V-fractievoorzitter Brigitte De Pauw heeft ernstige vragen bij wat zij de “kasseienfolie” noemt. “In Brussels duiken overal opnieuw kasseien op. En hoewel dit kan bijdragen aan het creëren van een soort historische sfeer heeft dit ook een heleboel nare gevolgen”, aldus De Pauw. De voetganger wordt in het mobiliteitsbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering centraal geplaatst – terecht ...

Read more

Tussenkomst Brigitte De Pauw in verband met de heraanleg van de havenlaan

Mevrouw Brigitte De Pauw.- In de jaren '50 en '60 vond in Brussel een ware kaalslag van gebouwen plaats. Intussen zijn de Brusselaars wat slimmer geworden en hebben ze lessen getrokken uit het verleden. Overal waar grote werkzaamheden plaatsvinden, ontstaat er opschudding bij de omwonenden. Er zijn altijd voor- en tegenstanders van de werken. Wat nu gebeurt rond de Havenlaan, is echter hallucinant. Niet all ...

Read more

Gemeentelijke ad­ministratieve sancties als vector in het mobiliteitsbeleid

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen, inzake de harmonisatie van de gemeentelijke ad­ministratieve sancties als vector in het mobiliteitsbeleid Geachte minister-president, Via de wetten van 13 mei 1999 en 17 juni 2004 werd een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties of GAS in het leven geroepen. Deze laten een gemeente ...

Read more

Tussenkomst ivm vergroening van de taxisector

  De bescherming van het leefmilieu speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven en a fortiori in het domein van transport en mobiliteit. Een middel om de eigen impact op onze planeet te meten is de zogenaamde ‘ecologische voetafdruk’. Steeds meer mensen houden hier rekening mee en compenseren bv. vliegreizen door vrijwillig een CO²-taks te betalen. Gezien het belang van de taxisector in het vo ...

Read more

Tussenkomst ivm Villo en het stimuleren van intermodaliteit

Interpellatie door Brigitte De Pauw van Bruno De Lille, staatssecretaris van Vervoer, Gelijke Kansen en Openbaar Ambt inzake Villo en het stimuleren van intermodaliteit Het aantal Villo-gebruikers heeft in 2010 een hoge vlucht genomen. Duizenden Brusselaars werden abonnee. Tegelijk werd gewerkt aan de voltooiing van de eerste fase, waarbij het openbaar fietsverhuursysteem uitgebreid werd naar de gemeenten v ...

Read more

Tussenkomst ivm de toegankelijkheid van het openbare vervoersnet bij winterweer.

Mondelinge vraag van Brigitte De Pauw aan Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven en Informatica inzake de toegankelijkheid van het openbare vervoersnet bij winterweer. De voorbije weken werd ons gewest getroffen door een relatief grote hoeveelheid sneeuw¬dagen. Het winterweer leidde tot grote problemen op het openbaar vervoersnet van de MIVB. Zo werd een tijdlang alle bussen uit die ...

Read more

Interpellatie ivm de plaatsing van banken en informatieborden.

Interpellatie door Brigitte De Pauw van Brigitte Grouwels, minister van Openbare Werken, Vervoer, Haven en Informatica en Bruno De Lille, staatssecretaris van Vervoer, Gelijke Kansen en Openbaar Ambt inzake het aanmoedigen van stappen door de plaatsing van banken en informatieborden. De voetganger wordt in het mobiliteitsbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering centraal geplaatst – terecht. Iedereen ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top