You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken

Villo voortaan ook buiten Brussel?

Villo, het fietsdeelsysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kende de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal gebruikers. In 2010 telde Villo 23.967 abonnees. In 2011 klom dit aantal met 11,58 procent tot 26.743. Deze trend zette zich ook verder in 2013 met een stijging van 19 procent tot 31.927 Villo abonnees. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Brigitte De Pauw (CD&V) he ...

Read more

Blij met optimalisering Brusselse Ring en vrijwaring Laerbeekbos

De beslissing die de Vlaamse Regering vandaag heeft genomen ivm de optimalisering van de Brusselse Ring verheugt Brigitte De Pauw (CD&V), fractievoorzitter in het Brussels Parlement en tevens ook OCMW-voorzitter in Jette. "Ik ben blij met de optimalisering van de Brusselse Ring maar pleit wel voor de optie met vrijwaring Laerbeekbos ” Brigitte De Pauw: “De voorgestelde optimalisering van de ring zal nie ...

Read more

Rijcursussen De Lille vangen bot

Uit een parlementaire vraag van Brussels Parlementslid Brigitte De Pauw bleek deze week dat slechts 1 gemeente, 2 Brusselse OCMW’s en een handvol bedrijven op drie jaar tijd intekenden op deze rijcursussen. Dit is volgens CD&V een gemiste kans. "Slechts 1 gemeente tekende in op rijcursussen van de staatssecretaris" Het aantal verkeersslachtoffers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nog steeds erg a ...

Read more

Oplossing voor verzadigde Noord-Zuidverbinding op lange baan?

Vorige week stelden de gedelegeerd bestuurders van NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding het investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep voor in de commissie infrastructuur in het Brussels parlement. Het investeringsplan gaat uit van een geschatte groei vooropgesteld door het planbureau van maar liefst 43 procent reizigers tegen 2030. Verschillende investeringen die een capaciteitsuitbreiding beogen, zijn de k ...

Read more

Organisator 20 kilometer van Brussel aanzetten tot partnership met MIVB

Uit een antwoord van Brussels minister van vervoer Grouwels aan Brigitte De Pauw deze week in het parlement bleek dat de MIVB reeds in december 2012 contact opnam met de organisatoren van de 20 kilometer van Brussel om het mobiliteitsluik te bespreken. Door middel van een partnership zouden duizenden deelnemers gratis het Brussels openbaar vervoer kunnen nemen tijdens het evenement. Eerder raakte al bekend ...

Read more

Brigitte De Pauw pleit voor een verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote activiteiten

Openbaar vervoer inbegrepen in ticket 20 km van Brussel Naar aanleiding van de hetze vorig jaar, rond het al dan niet aanbieden van gratis openbaar vervoer voor de lopers van de 20 kilometer van Brussel, pleitte Brussels CD&V fractievoorzitter Brigitte De Pauw voor een verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierdoor zouden de vele lopers in ruil voor ...

Read more

Interpellatie Strategische keuzes van NMBS in Brussel

De raad van bestuur van de NMBS-Holding keurde begin december het nieuwe investeringsplan 2013-2025 goed. Dit investeringsplan zal nu worden voorgelegd aan  de federale minister van overheidsbedrijven en de verschillende gewesten om zich uit te spreken over de verschillende voorstellen. Opvallend is dat in dit investeringsplan geen concreet alternatief of project is opgenomen voor de verzadigde Noord-Zuidve ...

Read more

Nood aan een realistisch plan voor de verzadigde Noord-Zuidverbinding

De uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake mobiliteit zijn de komende jaren aanzienlijk. Om het toenemend aantal reizigers op te vangen zijn grootschalige investeringen onontbeerlijk. Bovendien wil de Brusselse regering met het Iris II-plan het autoverkeer met 20 procent doen afnemen tegen 2018. Elk niveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft de benodigde mobiliteitsinves ...

Read more

Interpellatie Brigitte over schrappen van parkeerplaatsen in kantoorparkings

Eind november raakte in verschillende media bekend dat de Brusselse regering plant om 25.000  (sommige bronnen spreken zelfs van 55.000) parkeerplaatsen in kantoorgebouwen te schrappen. Brussel zou hierbij worden ingedeeld in 3 zones en afhankelijk van hun bereikbaarheid tot het openbaar vervoer wordt er voor elke zone een maximaal aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen voorzien. Bedrijven met overtollig ...

Read more

Inzetten op een sterk interregionaal openbaar vervoer met Vlaamse-Brusselse tramlijnen

Vorige maand gaf Vlaams Minister van Mobiliteit Crevits het startschot voor een publieke consultatie naar vier mogelijke nieuwe tramlijnen, die zouden worden aangesloten op in hoofdzaak bestaande Brusselse tramlijnen. In een interpellatie in het Parlement ijverde Brigitte De Pauw voor een gecoördineerde aanpak van de mobiliteitsproblematiek tussen de Brusselse en Vlaamse overheid. De vele structurele files ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top