You Are Here: Home » Leefmilieu (Page 2)

Interpellatie Brigitte over schrappen van parkeerplaatsen in kantoorparkings

Eind november raakte in verschillende media bekend dat de Brusselse regering plant om 25.000  (sommige bronnen spreken zelfs van 55.000) parkeerplaatsen in kantoorgebouwen te schrappen. Brussel zou hierbij worden ingedeeld in 3 zones en afhankelijk van hun bereikbaarheid tot het openbaar vervoer wordt er voor elke zone een maximaal aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen voorzien. Bedrijven met overtollig ...

Read more

Tussenkomst over gehoorschade bij jongeren

Tijdens de Commissie Leefmilieu kwam ik dinsdag tussen in verband met de discussie omtrent strengere regels voor muziekactiviteiten in cafés, concertzalen en nachtclubs. Ik herinnerde de minister eraan dat CD&V al sinds 2010 aandringt op een wetgevend kader dat aangepast is aan de huidige technologie en dat gehoorschade bij jongeren moet beperken. Er is immers maar één manier om gehoorschade te voorkome ...

Read more

Afvalophaling – nieuwe kalender

Vandaag kwam in de commissie leefmilieu opnieuw de problematiek van de afvalophaling aan bod. De nieuwe staatssecretaris gaf er uitleg over de nieuwe kalender in verband met de ophaling van de gele (papier en karton) en blauwe (PMD) zakken. Vanaf 7 januari zullen de gele en blauwe zakken tweewekelijks worden opgehaald ipv wekelijks. Brigitte drong er bij de staatssecretaris op aan om dringend werk te maken ...

Read more

Brigitte dringt aan op uitvoering interne Brusselse staatshervorming

Brigitte dringt aan op uitvoering interne Brusselse staatshervorming 2013 wordt het laatste volledige jaar van deze legislatuur, en zoals Brigitte al aangaf tijdens haar reactie op de beleidsverklaring van Minister President Picqué is dit een unieke kans om een versnelling hoger te schakelen.  Als we niet snel voortmaken met de uitvoering van de interne Brusselse staatshervorming zal Brussel een lelijk figu ...

Read more

Interpellatie betreffende de overschrijdingen uitstoot fijn stof

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu     Betreft: overschrijdingen uitstoot fijn stof In de helft van alle meetplaatsen waren er in de eerste drie maanden van dit jaar al meer overschrijdingen van de uitstoot van fijn stof dan in heel 2010. Dat is een ronduit onrustwekkende vaststelling. Sinds 2008 bestaat er een Europese richtlijn omtrent de uitstoot ...

Read more

Interpellatie omtrent samenwerking gewesten rond Onderzoek & Ontwikkeling

Interpellatie door Brigitte De Pauw van Minister Cerexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake de samenwerking tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling Vorige maand sloot u een akkoord met uw Waalse collega Jean-Marc Nollet over een versterkte samenwerking inzake Onderzoek & Ontwikkeling. Eén van de ...

Read more

Interpellatie betreffende het Huis van de Energie en de Ecoconstructie

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu     Betreft: het Huis van de Energie en de Ecoconstructie Energie wordt alsmaar duurder en de traditionele energiebronnen  worden tegelijkertijd schaarser. Iedereen is zich er eveneens terdege van bewust dat de verbranding van fossiele energie een grote milieuverontreiniging met zich meebrengt. Het is van groot alge ...

Read more

Energieaudits

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu. Betreft: resultaten energieaudits Sinds 2007 voert Vlaams distributienetbeheerder Eandis een energieaudit, een doorlichting van de energiesituatie en het verbruikersgedrag bij gezinnen, uit. In 2010 werden er 21.512 energieaudits uitgevoerd. Uit voorlopige cijfers blijkt dat 24% van de onderzochte woningen ge ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top