You Are Here: Home » Leefmilieu

Afvalkalender Brussel

Begin december viel bij veel Brusselaars een brief in de bus in verband met de nieuwe kalenders voor de afvalophaling in 2014. De brief was opgesteld in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Men kreeg twee keuzes: de ophaalkalender zelf afprinten via de website van NetBrussel, of een envelop terugsturen zodat NetBrussel zelf een ophaalkalender kon terugsturen. Uit cijfers die Brigitte De Pauw opvroeg bij ...

Read more

Aanpassing Brusselse geluidsnormen niet voor verkiezingen

Brigitte De Pauw interpelleerde op dinsdag 14 januari minister Huytebroeck over de actualisering van de Brusselse geluidsnormen.  Brigitte dringt al sinds 2010 aan op een nieuw wetgevend kader dat aangepast is aan de huidige technologie en dat gehoorschade bij jongeren moet beperken. In Vlaanderen gelden vanaf 1 januari 2013 nieuwe regels die geluidsoverlast beperken en het gehoor van de jeugd beter bescher ...

Read more

Verschillende discotheken volgen geluidsnormen niet

Verschillende discotheken volgen geluidsnormen niet Wanneer worden Brusselse geluidsnormen eindelijk geactualiseerd? Een meetcampagne van Leefmilieu Brussel deze zomer toonde aan dat verschillende cafés en discotheken de huidige geluidsregels niet naleven. Dat bleek uit cijfers die Brigitte De Pauw opvroeg bij de bevoegde minister. De huidige Brusselse wetgeving rond muziekgerelateerde geluidsoverlast is ho ...

Read more

Nieuwe afvalplan kan werken mits sluikstorten ook streng wordt aangepakt

De Commissie Leefmilieu hield vandaag een diepgaand debat over het nieuwe afvalplan van de Brusselse Regering. Het debat kwam er dankzij een interpellatie van Brigitte De Pauw, Brussels parlementslid, die informatie opvroeg rond de nieuwe containerparken, de 1500 nieuwe vuilnisbakken en de proefprojecten met het plaatsen van containers iplv vuilzakken. Tijdens het debat werd opnieuw duidelijk dat het Brusse ...

Read more

Afsluitingen watermeters piekt tot 500 in 2012

In 2012 werden in Brussel bijna 500 gezinnen zonder water gezet omdat ze hun waterfactuur niet konden betalen. Het aantal afsluitingen van de watermeters verdubbelde daarmee op slechts drie jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Parlementslid Brigitte De Pauw verkreeg van Minister Huytebroeck. “Het OCMW is geen eindhalte maar een tussenstop, waar mensen geholpen kunnen worden om uit de vicieuze cirk ...

Read more

70% van de Brusselaars drinkt regelmatig kraantjeswater

VIVAQUA produceert al het drinkwater / kraantjeswater dat in Brussel wordt gebruikt. Hiertoe maakt VIVAQUA gebruik van 26 winsites, meerdere aanvoerlijnen, een permanente controle door het laboratorium en dispatching, enz. Het leidingwater van onze hoofdstad is al jaren van uitstekende kwaliteit en uit tevredenheidsonderzoeken van VIVAQUA blijkt ook dat de consumptie van leidingwater stijgt. Zo antwoordde i ...

Read more

Nieuwe Brusselse geluidsnormen laten op zich wachten

Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, en Bianca Debaets, CD&V parlementslid zijn het getalm meer dan beu rond de nieuwe Brusselse geluidsnormen. Er is echter geen tijd te verliezen. Uit de eerste resultaten van Leefmilieu Brussel, ter voorbereiding van de nieuwe wetgeving, bleek dat verschillende etablissementen de huidige geluidsnorm niet respecteren. Door het uitblijv ...

Read more

Alternatieven voor pesticiden promoten, maar realistisch blijven

Brigitte De Pauw interpelleerde vandaag de Minister voor Leefmilieu omtrent het gebruik van pesticiden in het Brussels Gewest. Pesticiden hebben niet alleen een impact op de gezondheid van de Brusselaars (door o.a. infiltratie in het grondwater) maar brengen ook schade toe aan de biodiversiteit in ons Gewest. Brigitte De Pauw: “Uiteraard is CD&V voorstander van het gebruik van alternatieve bestrijdingsm ...

Read more

84% van de klachten geluidsoverlast veroorzaakt door horeca en feestzalen

In 2011 en 2012 werden bij de afdeling Milieupolitie van Leefmilieu Brussel 145 klachten ingediend over muziekgerelateerde geluidsoverlast. 84,1% van de klachten had betrekking op overlast veroorzaakt in een horecazaak of feestzaal, zo blijkt uit cijfers die Bianca Debaets, Brussels volksvertegenwoordiger (CD&V) opvroeg bij Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu. Minister Huytebroeck belo ...

Read more

Zoniënwoud stapje dichter naar Werelderfgoed UNESCO

In maart 2010 diende Brigitte De Pauw samen met enkele collega’s van het Brussels Parlement een resolutie in, “teneinde UNESCO voor te stellen om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens”. Het Zoniënwoud is een uniek woud, niet alleen in ons land, maar ook internationaal. Het feit dat het woud al een halve eeuw geleden beschermd werd, getuigt van het belang ervan. Vooral ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top