You Are Here: Home » Jette (Page 4)

Afvalophaling – nieuwe kalender

Vandaag kwam in de commissie leefmilieu opnieuw de problematiek van de afvalophaling aan bod. De nieuwe staatssecretaris gaf er uitleg over de nieuwe kalender in verband met de ophaling van de gele (papier en karton) en blauwe (PMD) zakken. Vanaf 7 januari zullen de gele en blauwe zakken tweewekelijks worden opgehaald ipv wekelijks. Brigitte drong er bij de staatssecretaris op aan om dringend werk te maken ...

Read more

Brigitte OCMW voorzitter Jette

Brigitte De Pauw wordt OCMW voorzitter in Jette Brigitte De Pauw, huidig schepen van de Vlaamse Gemeenschap, Nederlandstalig Onderwijs, Erediensten, Personeel en Human Resources wordt vanaf 1 januari 2013 aangesteld als de nieuwe OCMW voorzitter in Jette. De Pauw behaalde bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een zeer goede score van 691 voorkeurstemmen vanop de vijfde Plaats op de Lijst van de Bu ...

Read more

Verkiezingen 2012: Bedankt!

Ik dank jullie allen voor jullie steun! Met 691 stemmen (20% meer dan in 2006) hebt u mij een duidelijk mandaat gegeven om Jette nog zes jaar mee te besturen. Ik zal u alvast niet ontgoochelen. Nogmaals bedankt! ...

Read more

CD&V Jette op Lijst van de Burgemeester Jette (LBJ)

Schepen De Pauw n°5 – Joëlle Electeur n°17 CD&V Jette steunt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de Lijst van de Burgemeester Jette (LBJ). Het lokale partijbestuur schuift met uittredend schepen Brigitte De Pauw (op foto rechts) en Joëlle Electeur (op foto links) twee sterke kandidaten naar voren. LBJ is een open, meertalige samenwerking tussen cdH, CD&V en onafhankelijken onder leiding van bur ...

Read more

Jette: nieuwe onthaalklas om bevolkingsgroei op te vangen

18 peuters krijgen plaats in school Vande Borne Onder impuls van schepen voor Nederlandstalig Onderwijs Brigitte DE PAUW (LBJ/CD&V) keurde het Jets College van Burgemeester en Schepenen de inrichting van een nieuw onthaalklasje goed. Deze klas zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van komende woensdag, vanaf het schooljaar 2012-2013 ingericht worden in de gemeentelijke school Vande ...

Read more

Eetfeest

Title: Eetfeest Location: De smet de naeyerlaan 229, Sint Pieterscollege te Jette Description: Eetfeest Brigitte De Pauw Start Time: 18:00 Date: 2011-28-05 End Time: 24:00 ...

Read more

Eetfeest Brigitte De Pauw

Op 28 Mei organiseert Brigitte De Pauw naar goede jaarlijkse gewoonte haar eetfeest. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige babbel, een lekkere paëlla, en een goed verfrissend glas. Hopelijk tot dan! ...

Read more

Opening containerklas Dielegem

Het gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs heeft een grote aantrekkingskracht. Jaar na jaar stijgt de vraag naar een plaatsje in één van de drie lagere scholen. Om aan deze groeiende vraag tegemoet te komen, besliste het Jetse gemeentebestuur de capaciteit van het Jetse Nederlandstalig gemeenteonderwijs uit te breiden. Schepen voor Nederlandstalig Onderwijs Brigitte De Pauw: “We willen de stijgende vraag op ...

Read more

Jeugdraad

Jeugdraad Eén van de nieuwe initiatieven die Brigitte De Pauw nam, was de oprichting van een eigen Jetse Jeugdraad. Die kwam voor het eerst samen op 5 december 2007. De Pauw: “Ik hecht veel belang aan inspraak en initiatieven van onderuit. De jongeren kunnen in deze jeugdraad hun advies geven over bepaalde beslissingen die de gemeenteraad wil doorvoeren. De jeugd­raad kan ook spontaan advies geven of voorst ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top