You Are Here: Home » Gelijke Kansen

Gelijk loon voor gelijk werk

Vorige vrijdag nam Brigitte De Pauw deel aan een actie van Vrouw en Maatschappij Jette rond "gelijk loon voor gelijk werk". De actie vond plaats aan metrostation Belgica  en wou  de loonkloof tussen mannen en vrouwen aankaarten. De loonkloof (bruto jaarloon) tussen mannen en vrouwen bedraagt nog steeds 23%. Brigitte De Pauw: “Vrouwen verdienen het om op dezelfde manier gewaardeerd te worden voor hun werk”. ...

Read more

holebi-en transgenderbeleid : niet enkel kakelen, ook eieren leggen

Donderdag 4 juli interpelleerde Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw staatssecretaris De Lille over het LGTB-beleid (LGTB: Lesbian-gay–transgender-bi) binnen de gewestelijke administratie. Aanleiding hiervoor was een column van de hand van staatssecretaris in ZIZO-online waar hij een pleidooi hield aan de werkgevers om werk maken van een LGTB-beleid. Aangezien de staatssecretaris niet enkel ...

Read more

Het Brussels Parlement: {iedereen inbegrepen}

Op zaterdag 15 juni verwelkomden minister Brigitte Grouwels en fractievoorzitter Brigitte De Pauw een 50-tal brusselaars met een migratieachtergond in het Brussels Parlement. Na een rondleiding in het gebouw mocht iedereen in het halfrond mee debatteren over diverse thema’s. Zo kwamen onder andere de verlaging van leerplicht tot 3 jaar en de problematiek van de arbeidsmarkt aan bod. Het geheel werd afgerond ...

Read more

Vrouwendag cravattendag in parlement

Vrouwendag ging niet onopgemerkt voorbij in het Brussels parlement. Verschillende vrouwelijke parlementsleden trokken een das aan. Het initiatief voor de dassenactie kwam van CD&V, dat Vrouwendag tot cravattendag bombardeerde. ““De cravat is hét symbool bij uitstek van mannen aan de top en dus macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van o ...

Read more

Examenjury’s moeten evenwichtig zijn samengesteld

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag op 8 maart mag Brigitte De Pauw, fractievoorzitter voor CD&V, als eerste het debat over de genderproblematiek in de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement openen. Zij breekt meteen een lans voor de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in examenjury’s.  Het is immers al meermaals gebleken uit opgevraagde statistieke ...

Read more

Lokaal holebibeleid, niet enkel woorden, ook daden aub

Deze namiddag steldeBrigitte De Pauw, fractievoorzitter in het Brussels Parlement, een parlementaire vraag met betrekking tot het lokaal holebi- en transgenderbeleid. Zowel de Brusselse Minister-President als de staatssecretaris bevoegd voor gelijkekansenbeleid kregen de volgende vragen voorgeschoteld: Heeft de staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansenbeleid reeds een brief gestuurd naar het collegelid, ...

Read more

Motie van aanbeveling uitbreiding aantal kinderopvangplaatsen in Brussel unaniem goedgekeurd

Brussel begint steeds meer de gevolgen te ondervinden van de bevolkingsexplosie. Het aantal kinderopvangplaatsen blijkt al een aantal jaren te beperkt te zijn voor de steeds grotere vraag naar opvang. Zowel langs Franstalige kant als langs de kant van de Vlaamse Gemeenschap moeten er bijkomende plaatsen gecreëerd worden. Om die reden diende op initiatief van Brigitte De Pauw, fractievoorzitter van CD&V, ...

Read more

Tussenkomst ivm vrouwen in leidinggevende functies binnen het openbaar ambt

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan Staatssecretaris Bruno De Lille, bevoegd voor gelijke kansen Betreft: vrouwen in leidinggevende functies binnen het openbaar ambt Het zogenaamde “glazen plafond” is genoegzaam bekend. Het blijft een moeilijk te verbrijzelen obstakel voor veel vrouwen op weg naar de top. Dat glazen plafond, het is al vaak uitgelegd, is een moeilijk aan te wijze barrière waardoor ...

Read more

Tussenkomst ivm de evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in adviesorganen 2010 en de daaraan verbonden acties

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan Staatssecretaris Bruno De Lille, bevoegd voor gelijke kansen Betreft: Verslag evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in adviesorganen 2010 en de daaraan verbonden acties Begin vorig jaar bezorgde u ons het verslag over de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen voor 2009. Naar aanleiding van de ordonnantie van 5 juli 2001 tot wijzig ...

Read more

Interpellatie inzake vrouwen in leidinggevende functies binnen het openbaar ambt

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan Staatssecretaris Bruno De Lille, bevoegd voor gelijke kansen  Betreft: vrouwen in leidinggevende functies binnen het openbaar ambt Het zogenaamde “glazen plafond” is genoegzaam bekend. Het blijft een moeilijk te verbrijzelen obstakel voor veel vrouwen op weg naar de top. Dat glazen plafond, het is al vaak uitgelegd, is een moeilijk aan te wijze barrière waardoo ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top