You Are Here: Home » Energie (Page 2)

Schriftelijke vraag betreffende de evolutie van de energiefactuur van Brusselse gezinnen

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu.     Betreft: evolutie van de energiefactuur van Brusselse gezinnen Prijsvergelijkingen van de Creg, de Belgische energieregulator, tonen aan dat een gezin met een gemiddeld energieverbruik haar factuur sinds 2007 behoorlijk heeft zien schommelen. Deze prijsschommeling vloeit voort uit het feit dat de leveranc ...

Read more

Mondelinge vraag van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu. Betreft: evolutie van de energiefactuur van Brusselse gezinnen

Prijsvergelijkingen van de Creg, de Belgische energieregulator, tonen aan dat een gezin met een gemiddeld energieverbruik haar factuur sinds 2007 behoorlijk heeft zien schommelen. Deze prijsschommeling vloeit voort uit het feit dat de leveranciers hun elektriciteitsprijzen elke maand afstemmen op de prijzen van onder meer olie en aardgas op de internationale markten. Zowel de Creg als de Nationale Bank hebb ...

Read more

Interpellatie inzake de automatisering van de energieboekhouding in scholen

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor leefmilieu en energie  Betreft: automatisering van de energieboekhouding in scholen  Er worden binnen de Brusselse context heel wat inspanningen gedaan om tot een rationeel energiegebruik te komen. Dit geldt eveneens voor scholen, die natuurlijk heel wat energie verbruiken. Toch wil het daar niet altijd even vlot verlopen. Dri ...

Read more

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu. Betreft: resultaten energieaudits

Sinds 2007 voert Vlaams distributienetbeheerder Eandis een energieaudit, een doorlichting van de energiesituatie en het verbruikersgedrag bij gezinnen, uit. In 2010 werden er 21.512 energieaudits uitgevoerd. Uit voorlopige cijfers blijkt dat 24% van de onderzochte woningen geen dakisolatie heeft, 50% niet over muurisolatie beschikt, en 36% geen spaarlampen gebruikt en enkel glas heeft. -Hoeveel energieaudit ...

Read more

Interpellatie betreffende het Huis van de Energie en de Ecoconstructie

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu     Betreft: het Huis van de Energie en de Ecoconstructie Energie wordt alsmaar duurder en de traditionele energiebronnen  worden tegelijkertijd schaarser. Iedereen is zich er eveneens terdege van bewust dat de verbranding van fossiele energie een grote milieuverontreiniging met zich meebrengt. Het is van groot alge ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top