You Are Here: Home » Energie

Nadenken over duurzame en betaalbare energie

Nadenken over duurzame en betaalbare energie Energie duurzaam winnen, verzekeren en betaalbaar houden is zonder twijfel één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarom pleit CD&V hoogdringend voor een energiepact. Een visie over de te volgen weg, gedeeld door alle actoren. Brigitte De Pauw nam als werkgroepvoorzitter deel aan de studiedag "Het Energiepact". Brigitte De Pauw:" In de werkgroep duurz ...

Read more

Voortaan meteen energiekorting bij aankoop energiezuinige huishoudtoestellen

Vandaag wordt in het Brussels Parlement de resolutie omtrent de energiezuinige huishoudtoestellen goedgekeurd. Hiermee wordt het voor elke Brusselaar mogelijk om de premie meteen bij aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen in mindering te brengen. Brigitte De Pauw (CD&V), bezieler van deze resolutie, is uitermate tevreden met deze klantvriendelijke en laagdrempelige maatregel. Het is genoegzaam be ...

Read more

Impact verborgen armoede op dalend energieverbruik niet onderschatten

In de Commissie Leefmilieu deed Brigitte De Pauw vandaag een tussenkomst over de gedaalde energiefactuur van de gemiddelde Brusselaar. Zoals bekend verbruiken de Brusselaars steeds minder energie. Tussen 2004 en 2011 daalde het energieverbruik per Brusselaar met 22%, ondermeer door het mildere klimaat, de hogere energieprijzen en de genomen beleidsmaatregelen. Brigitte De Pauw: “Een gedeelte van de verminde ...

Read more

2G en 3G versterken, 4G mogelijk maken

Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw eist dringend een pragmatische, praktische en duurzame oplossing voor het 4G netwerk in Brussel. Het imago van ons Brussels Gewest is door dit stralingsdebat naar aanleiding van het 4G netwerk zwaar beschadigd. Ons gewest, het hart van Europa, huisvest vele internationale instellingen en is de economische draaischijf van ons land. Het is dan ook wiedes da ...

Read more

CD&V gelooft in passiefbouwen, niet in passiefnorm vanaf 2015

Vanmorgen interpelleerde Brussels CD&V Fractievoorzitter Brigitte De Pauw minister Huytebroeck omtrent de invoering van de passiefnorm vanaf 2015 in het Brussels Gewest. Deze zal, zo vreest De Pauw, de prijs van de woningen nog meer de hoogte injagen en dus voor een stadsvlucht zorgen. Investeren in passiefbouw is goed, maar de norm verplichten is de bal misslaan. De middelen zouden beter geïnvesteerd w ...

Read more

Tussenkomst ivm slimme meters

In februari 2010 werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de installatie van de zogenaamde slimme gas- en elektriciteitsmeters besproken, een systeem waar onze fractie al langer voorstander van is. Slimme meters zouden er immers onder andere voor zorgen dat mensen bewuster omgaan met hun energieverbruik. Hun eventuele inspanningen om zuiniger om te springen met energie (door middel van spaarlampen, ene ...

Read more

Tussenkomst ivm de invoering van een minimumlevering van aardgas

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu en Energie Betreft: de invoering van een minimumlevering van aardgas In Vlaanderen zitten volgens de laatste cijfers om en bij de 30.000 gezinnen zonder verwarming, of dreigen hun verwarming te verliezen omdat ze hun energiefacturen niet meer kunnen betalen. De wettelijke minimumlevering van aardgas die Vlaanderen r ...

Read more

Tussenkomst ivm de invoering van slimme meters

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu. Betreft: onderzoek van Brugel naar de invoering van slimme meters In februari 2010 werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de installatie van de zogenaamde slimme gas- en elektriciteitsmeters besproken, een systeem waar onze fractie al langer voorstander van is. Slimme meters zouden er immers onder andere voo ...

Read more

Interpellatie ivm verhoging van de energiefactuur door zonnepanelen

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu Betreft: verhoging van de energiefactuur door zonnepanelen Door de invoering van energiepremies, heeft de verkoop van fotovoltaïsche panelen als het ware een boom gekend. Wij betwisten op geen enkele manier dat dit bijzonder positief is voor het milieu, maar helaas zorgt het grote succes van de zonnepanelen ook voor ...

Read more

Interpellatie ivm het Huis van de Energie en de Ecoconstructie

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu Betreft: het Huis van de Energie en de Ecoconstructie Energie wordt alsmaar duurder en de traditionele energiebronnen  worden tegelijkertijd schaarser. Iedereen is zich er eveneens terdege van bewust dat de verbranding van fossiele energie een grote milieuverontreiniging met zich meebrengt. Het is van groot algemeen ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top