You Are Here: Home » Algemene zaken (Page 3)

Tussenkomst ivm de evaluatie Financieel Coördinatiecentrum

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan Minister Jean-Luc Vanraes, bevoegd voor financiën en begroting Betreft: Evaluatie Financieel Coördinatiecentrum Op 19 februari 2004 keurde dit assemblee de ordonnantie tot invoering van het Financieel Coördinatiecentrum goed. Deze dienst van het Ministerie van het Gewest heeft als doel de verschillende thesaurieën van de instellingen van openbaar nut centralise ...

Read more

Tussenkomst ivm de pensioenen contractuele ambtenaren

INTERPELLATIE VAN MEVROUW BRIGITTE DE PAUW AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN EN OPENBAAR AMBT, EN MEVROUW EVELYNE HUYTEBROECK, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEIDINZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN Betreft: Pensioenen contractuele ambtenaren OCMW’s Contractuele ambtenaren verrichten hetzelfde werk als hun statutaire c ...

Read more

Schriftelijke vraag ivm de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Emir Kir, staatssecretaris van Stedenbouw en Openbare Netheid inzake de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel Regelmatig wordt beroep gedaan op instellingen van hoger onderwijs om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te voeren en te leiden. Uiteraard worden ook de instellingen van het hoger onderwijs in Brussel hierb ...

Read more

Tussenkomst Interpellatie Herve Doyen inzake de actualisering van de afgebakende precaire zones als basis van stadvernieuwingsprojecten

Overzicht kansarme buurten en bewoners (KA-atlas) 2007 Op grond volkstelling en bevolkingscijfers 2001 7 criteria 6 criteria 5 criteria 4 criteria totaal Gemeente Inwoners buurten inwoners buurten inwoners buurten inwoners buurten inwoners buurten inwoners % bevolking VLAAMS GEWEST 5.952.552 2 907 20 39.286 93 173.664 140 194.203 255 408.060 6,86 BRUSSEL Anderlecht 88.822 9 16.059 12 16.049 6 9.187 9 15.987 ...

Read more

Interpellatie ivm het ontwijken van registratierechten

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan de Heer Jean-Luc Vanraes, bevoegd voor financiën en begroting  Betreft: Conclusies en acties Minister in opvolging van de studie ontwijken registratierechten Zoals reeds vele malen in het parlement en door de Minister is gezegd: de registratierechten maken een groot deel uit van de jaarlijkse inkomsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2010 maken zij 1 ...

Read more

Schriftelijke vraag inzake de toewijzing van onderzoeks­opdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Huisvesting en Brandbestrij­ding en Dringende Medische Hulp inzake de toewijzing van onderzoeks­opdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel Regelmatig wordt beroep gedaan op instellingen van hoger onderwijs om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te voeren en te ...

Read more

Schriftelijke vraag inzake de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Christos Doulkeridis, staatssecretaris voor Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp inzake de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel Regelmatig wordt beroep gedaan op instellingen van hoger onderwijs om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te voeren en te leiden. Uiteraard worden ook de instellingen ...

Read more

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Bruno De Lille, VGC-Collegelid inzake de toewijzing van onderzoeksopdrachten aan instellingen van hoger onderwijs binnen Brussel

Regelmatig wordt beroep gedaan op instellingen van hoger onderwijs om bepaalde onderzoeksopdrachten uit te voeren en te leiden. Uiteraard worden ook de instellingen van het hoger onderwijs in Brussel hierbij betrokken. §         Kan het collegelid voor elk van zijn bevoegdheidsdomeinen een gedetailleerde lijst (onderwerp onderzoek, andere partners, toegekende bedragen, en dergelijke) opgeven van de verschil ...

Read more

Interpellatie ivm de rol van VGC in Kenniscentrum Vlaamse steden

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan Collegelid Jean-Luc Vanraes, bevoegd voor onderwijs, vorming en begroting.  Betreft: Rol van VGC in Kenniscentrum Vlaamse steden  Het Kenniscentrum Vlaamse steden wil de stedelijkheid in Vlaanderen in al zijn facetten versterken. Stedelijkheid is immers een essentieel aspect van een duurzaam en democratisch beleid. Daarom stimuleert het Kenniscentrum de leerpro ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top