You Are Here: Home » Algemene zaken (Page 2)

Brigitte bedankt Picqué en wijst op uitdagingen

Vandaag nam Charles Picqué officieel afscheid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en werd de nieuwe Minister-President ingehuldigd. Brigitte De Pauw, CD&V Fractievoorzitter, bedankte Picqué voor zijn bewezen diensten en gaf hem als afscheidscadeau het boek “Gisteren kantoren, vandaag woningen”. Het was een knipoog naar het feit dat ze Charles Picqué “de bouwmeester” van Brussel had genoemd. Brigit ...

Read more

Opiniestuk CD&V over Brussel

Hoe meer Wallonië-Bruxelles, hoe minder federale hoofdstad. Het regent momenteel verklaringen van Franstalige politici over de relatie tussen Brussel en Wallonië. Eerst was er Paul Magnette die een opvallend pleidooi hield voor een ‘état Wallonie-Bruxelles’. Olivier Maingain volgde met een oproep voor een ‘nation Wallonie-Bruxelles’. Afgelopen weekend was het dan de beurt aan Laurette Onkelinx, die pleitte ...

Read more

Afschaffing erfenis gezinswoning in Brussels Gewest in zicht

Wanneer één van beide partners overlijdt, wordt het als onrechtvaardig en hardvochtig aangevoeld dat de langstlevende partner successierechten moet betalen op de woning waarvoor hij of zij meestal zelf lang en veel heeft gespaard en gewerkt. Brigitte De Pauw , fractievoorzitter voor CD&V in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, dringt er al jaren op aan om de successierechten voor de overlevende partne ...

Read more

Brigitte dringt aan op uitvoering interne Brusselse staatshervorming

Brigitte dringt aan op uitvoering interne Brusselse staatshervorming 2013 wordt het laatste volledige jaar van deze legislatuur, en zoals Brigitte al aangaf tijdens haar reactie op de beleidsverklaring van Minister President Picqué is dit een unieke kans om een versnelling hoger te schakelen.  Als we niet snel voortmaken met de uitvoering van de interne Brusselse staatshervorming zal Brussel een lelijk figu ...

Read more

De Pauw: Kansen LGBT toerisme grijpen. Gay toerism biedt grote kansen voor Brusselse economie en tewerkstelling

De Pauw: Kansen LGBT toerisme grijpen Gay tourism biedt grote kansen voor Brusselse economie en tewerkstelling Brussel moet meer inzetten op de kansen die gay toerisme biedt, dat stelt Brussels CD&V-fractie­voorzitter Brigitte De Pauw. Ze interpelleerde Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Cerexhe hierover vanmiddag in het Brussels parlement. De wereldwijde omzet van de LGBT-niche (Lesbian, ...

Read more

Integrale tussenkomst bij de beleidsverklaring BHG 2011-2012

Integrale tussenkomst bij de beleidsverklaring BHG 2011-2012 Ons land en ons gewest staan voor belangrijke uitdagingen. Ten eerste, zijn we sinds kort opnieuw in economisch moeilijke vaarwateren gekomen. Een ratingverlaging hangt boven ons hoofd en niet alleen de federale, maar ook de gewestelijke overheden moeten zwaar besparen. Bovendien heeft de crisis bij Dexia en bij uitbreiding de Gemeentelijke Holdin ...

Read more

Sint-Gorikswijk

Jarenlang een wijk die je best meed. Vervallen huizen, kleine donkere straatjes, de natuurlijke biotoop voor kleine criminaliteit. Maar zie, stilaan kwam er een kentering. Huizen werden opgeknapt, horeca-zaken openden de deuren. Er ontstond een (bescheiden) concentratie Aziatische restaurants. Er werden trendy café’s geopend. Mensen ontmoetten elkaar weer op een terrasje: Sint-Goriks kreeg een positief imag ...

Read more

Gemeentelijke ad­ministratieve sancties als vector in het mobiliteitsbeleid

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen, inzake de harmonisatie van de gemeentelijke ad­ministratieve sancties als vector in het mobiliteitsbeleid Geachte minister-president, Via de wetten van 13 mei 1999 en 17 juni 2004 werd een systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties of GAS in het leven geroepen. Deze laten een gemeente ...

Read more

Tussenkomst ivm voetvrijstelling voor personen met een handicap bij de aanrekening van successierechten

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan Minister Jean-Luc Vanraes, bevoegd voor financiën en begroting Betreft: Voetvrijstelling voor personen met een handicap bij de aanrekening van successierechten De samenleving heeft als plicht de zorg voor mensen met een handicap op zich te nemen. De overheid dient dan ook alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat personen met een handicap op volwaardige wij ...

Read more

Tussenkomst ivm het Brussels voorzitterschap van het Netwerk van Regio’s met Wetgevende Bevoegdheden (REGLEG)

Interpellatie van Mevrouw Brigitte De Pauw aan Minister Jean-Luc Vanraes, bevoegd voor begroting, financiën en externe betrekkingen Betreft: Brussels voorzitterschap van het Netwerk van Regio’s met Wetgevende Bevoegdheden (REGLEG)   In november vorig jaar werd tijdens een conferentie in Zaragossa het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkozen tot voorzitter van het Netwerk van Regio’s met Wetgevende Bevoe ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top