You Are Here: Home » Leefmilieu » Aanpassing Brusselse geluidsnormen niet voor verkiezingen

Aanpassing Brusselse geluidsnormen niet voor verkiezingen

Brigitte De Pauw interpelleerde op dinsdag 14 januari minister Huytebroeck over de actualisering van de Brusselse geluidsnormen.  Brigitte dringt al sinds 2010 aan op een nieuw wetgevend kader dat aangepast is aan de huidige technologie en dat gehoorschade bij jongeren moet beperken. In Vlaanderen gelden vanaf 1 januari 2013 nieuwe regels die geluidsoverlast beperken en het gehoor van de jeugd beter beschermen. Ook in Brussel wordt al enige tijd aan een herziening van de huidige wetgeving gewerkt. Brigitte De Pauw interpelleerde al meermaals de minister.

Begin januari zei minister Huytebroeck in de Commissie Leefmilieu dat een evaluatie van het geluidsniveau in een aantal Brusselse etablissementen over enkele weken beschikbaar zou zijn. Ze gaf toen ook aan dat ze in de lente van 2013 een ontwerp van besluit ging voorstellen.

Midden april wist de minister ons ook te vertellen dat ze in juni enkele rondetafelgesprekken ging organiseren met de sector, uitbaters artsen, Leefmilieu Brussel en verenigingen. Op een interpellatie van Brigitte De Pauw in september antwoordde minister Huytebroeck dat het rondetafelgesprek met de sector, dat oorspronkelijk was gepland op 11 juni, naar september was verzet. Eind oktober vroeg Brigitte de resultaten op van de meetcampagne die Leefmilieu Brussel deze zomer uitvoerde. Die toonden aan dat bij alle vijf de gecontroleerde discotheken, de maximum toegelaten norm van 90 decibel overtreden werd. Ook bij sommige cafés en bars werden maximumwaarden gemeten die de norm overschreden. De resultaten van die meetcampagne vindt u hier.  Het is met andere woorden hoog tijd om de Brusselse geluidsnormen te moderniseren, te vermijden dat zoveel Brusselaars nog altijd gehoorschade oplopen, en alle betrokken partijen (cafés, discotheken, …) duidelijkheid te verschaffen over wat er voor hen zit aan te komen.

Brigitte De Pauw: “De aanpassing van de Brusselse geluidsnormen is een technisch en moeilijk dossier. Dat rechtvaardigt echter niet dat de bevoegde minister na 5 jaar geen enkel concreet wetsvoorstel heeft kunnen doen. Uit haar antwoord vandaag blijkt duidelijk dat we voor de verkiezingen niet veel nieuws moeten verwachten. De (jonge) Brusselaars zijn jammer genoeg opnieuw de dupe.”

 

geluidsoverlast brussel decibel

Brusselse geluidsnormen worden niet voor verkiezingen geactualiseerd.

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top