You Are Here: Home » Algemene zaken » Brussel heeft nood aan landmarks.

Brussel heeft nood aan landmarks.

De Brusselse CD&V fractie gaat op 1 juni in de Markten met u in debat. We lanceren er onze “Oranje visie op Brussel” publicatie, u zal er ons boek ontvangen, maar willen tevens ook uw visie horen. Graag nodig ik u uit om met ons in dialoog te gaan over de toekomst van ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als fractievoorzitter bracht ik enkele vernieuwende ideeën naar voren om ons geliefd Gewest sterker op de kaart te zetten, zowel in vergelijking met andere steden in ons land maar tevens op internationaal vlak. Brussel heeft immers veel in haar mars.

Op vlak van ruimtelijke ordening moet het Gewest een ambitieus en gedurfd plan met passie voor architectuur voorleggen. Ik geloof zeer sterk in de combinatie van diverse leefvormen met een afwisseling van wonen, werken en vrije tijd. Kwalitatieve hoogbouw mag daarbij niet geweerd worden, maar als een aanvulling gezien worden net buiten de historische kernen. De grote uitdaging voor Brussel is de creatie van enkele belangrijke landmarks. Naast het atomium, het justitiepaleis en de VRT toren verdient ook een MAZ of Museum Aan de Zenne of andere eyecatchers een plaats in Brussel.

Maar ook de leefomgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet verbeteren. Stadsparken kunnen flexibeler, met sport en recreatiefaciliteiten, de toegankelijkheid van de parken moet vrijer worden en het aantal kiezelpaden moet drastisch omlaag. Een (mini) Central Park kan, als groene ontmoetingslong, in Brussel de rol van ontmoetings- en ontspanningsplaats bij uitstek in Brussel worden.

Het gewest heeft nood aan een socialer energiebeleid. De invoering van slimme meters in sociale woningen en woningen van de GOMB dienen als voorbeeld voor de slimme omgang met de kostbare energie. Daarnaast moeten alle woningen tegen 2020 zonder uitzondering worden geïsoleerd. Enkel door de huidige uitstoot van CO² drastisch te gaan verminderen zal men de luchtkwaliteit van ons gewest kunnen verbeteren. Door eigenaars te dwingen om deze isolatie uit te voeren zal ook de energiefactuur van huurders een stuk goedkoper worden.

Mijn laatste speerpunt is de jongerenwerkloosheid. De afstemming van de opleidingen op maat van de arbeidsmarkt, de arbeidsmobiliteit tussen de verschillende gewesten en de begeleiding op maat van jongeren zijn onontbeerlijk. Jongeren moeten de kans krijgen, meer dan ooit om ervaring op te doen. Inschakelingstrajecten en stages zullen hiervoor zorgen. De spilfiguur in dit alles is Actiris, dat meer inspanningen leveren inzake trajectbegeleiding van werkzoekenden op maat. Het zal u tot slot niet verbazen dat wij de kennis van het Nederlands in Brussel blijven zien als de manier om aan de bak te kunnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tweetaligheid betekent immers een belangrijke sleutel in de zoektocht naar een job.

innesto Brussel

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top