You Are Here: Home » Mobiliteit en Openbare Werken » Brigitte De Pauw pleit voor een verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote activiteiten

Brigitte De Pauw pleit voor een verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote activiteiten

Openbaar vervoer inbegrepen in ticket 20 km van Brussel

Naar aanleiding van de hetze vorig jaar, rond het al dan niet aanbieden van gratis openbaar vervoer voor de lopers van de 20 kilometer van Brussel, pleitte Brussels CD&V fractievoorzitter Brigitte De Pauw voor een verplichte mobiliteitsbijdrage bij grote evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierdoor zouden de vele lopers in ruil voor een kleine toeslag op het ticket, gratis het openbaar vervoer kunnen nemen tijdens het evenement door middel van de Eventpass. Brigitte De Pauw grijpt dit momentum aan om haar voorstel voor een verplichte mobiliteitsbijdrage opnieuw op tafel te leggen. De organisator van de20 kilometer van Brussel besliste immers om opnieuw geen overeenkomst te sluiten met de MIVB. Hierdoor moeten ook dit jaar lopers zelf instaan voor het aanschaffen van hun vervoersticket. Een gemiste kans.

Brigitte De Pauw: “Een situatie waarbij honderden lopers het risico lopen om betrapt te worden omdat zij geen portefeuille en dus geen geldig ticket op zak hebben, zou tot het verleden moeten behoren. We moeten in dat geval organisatoren kunnen verplichten om zulke situaties te vermijden.”

Het voorstel van Brigitte De Pauw beperkt zicht niet tot de 20 kilometervan Brussel. Ook andere grote culturele, sport- en commerciële activiteiten en evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen hieronder. Het beoogt een betere afstemming van het openbaar vervoer op maat van grootschalige evenementen en wil de verkeersoverlast voor omwonenden van grote evenementensites tot een minimum te herleiden. Door het gebruik van het openbaar vervoer te promoten ook voor recreatief gebruik, creëert men een gunstig effect op vlak van mobiliteit, leefmilieu en meer algemeen op de leefkwaliteit voor de nabije buurt.

Organisatoren van grote evenementen zouden hierdoor verplicht worden een deel van de kosten die het verhoogde openbaar vervoersaanbod en bijkomende veiligheidsmaatregelen, te integreren via een kleine retributie op het toegangsticket. Deze toeslag zou nooit meer dan 10% van het initiële toegangsticket kunnen bedragen en nooit meer dan een regulier MIVB-ticket. Met deze Eventpass kunnen deelnemers gratis het openbaar vervoer nemen op het MIVB-net voor hun verplaatsingen van en naar deze activiteit. De MIVB zou verplicht worden in ruil voor deze kleine mobiliteitsbijdrage extra openbaar vervoer en veiligheidsmaatregelen op haar MIVB-net te voorzien op maat van deze activiteit en in samenspraak met de verschillende actoren.

Brigitte De Pauw: “Mijn voorstel focust op erg grote evenementen met meer dan 6000 deelnemers. We willen er immers over waken dat gratis evenementen en activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde of waarbij het bestaande openbaar vervoersaanbod voldoende is, ontzien wordt.”

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top