You Are Here: Home » Algemene zaken » Brigitte bedankt Picqué en wijst op uitdagingen

Brigitte bedankt Picqué en wijst op uitdagingen

Vandaag nam Charles Picqué officieel afscheid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en werd de nieuwe Minister-President ingehuldigd. Brigitte De Pauw, CD&V Fractievoorzitter, bedankte Picqué voor zijn bewezen diensten en gaf hem als afscheidscadeau het boek “Gisteren kantoren, vandaag woningen”. Het was een knipoog naar het feit dat ze Charles Picqué “de bouwmeester” van Brussel had genoemd.

Brigitte De Pauw hoopt bovendien dat deze wissel geen vertragingen zal veroorzaken. Op een jaar van de verkiezingen ligt er immers nog een heleboel werk op tafel. De Pauw: “Het regeerakkoord, afgesproken in 2009, moet nu gewoon verder worden uitgevoerd. Het handschrift is misschien veranderd, maar de woorden blijven hetzelfde.”

Overigens blijft Brigitte De Pauw bezorgd over het spanningsveld tussen gemeenten en gewest, zeker nu tijdens deze legislatuur al drie regeringsleden de regering hebben verlaten om burgemeester te worden. Brigitte De Pauw: “Elke partij maakt uiteraard zijn eigen beslissingen, maar ik stel toch vast dat tijdens deze legislatuur de helft van de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Regering al van functie veranderde. Dat is geen goeie zaak voor de uitvoering van het regeerakkoord. Minister Brigitte Grouwels bleef gelukkig trouw op post en blijft werken aan de talrijke uitdagingen waar ons gewest voor staat.”

picque nieuwe minister president

About The Author

Number of Entries : 209

Leave a Comment

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top