You Are Here: Home » Articles posted by admin (Page 21)

Energieaudits

Schriftelijke vraag van Brigitte De Pauw aan Minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu. Betreft: resultaten energieaudits Sinds 2007 voert Vlaams distributienetbeheerder Eandis een energieaudit, een doorlichting van de energiesituatie en het verbruikersgedrag bij gezinnen, uit. In 2010 werden er 21.512 energieaudits uitgevoerd. Uit voorlopige cijfers blijkt dat 24% van de onderzochte woningen ge ...

Read more

Intentieverklaring tussen actiris en het Riziv

Interpellatie van Brigitte De Pauw aan Minister Cérexhe, bevoegd voor Economie, Tewerk­stelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, inzake de intentieverklaring tussen Actiris en het RIZIV over de herscholing van arbeidsongeschikt erkende gerechtigden Sinds 1 juli 2009 is de Dienst Uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver­zekering of RIZIV bevoegd voor de socio-pro ...

Read more

Artiestenparcours d’Artistes

Op 2 & 3 april 2011 vindt in Jette de zesde editie van het Jetse Artiestenparcours d'Artistes plaats. Een weekend lang tonen zowat 250 kunstenaars het beste van zichzelf in hun atelier, bij vrienden of in één van de vele tentoonstellingsruimtes. Tijdens het Artiestenparcours d'Artistes kunnen uiteenlopende kunstvormen ontdekt worden, van schilderijen tot fotografie, van mozaïek tot sculpturen. Verscheid ...

Read more

Poelbos school

Verdubbeling capaciteit school Poelbos Jette heeft naast een aantal gemeentelijke Nederlandstalige kleuterscholen ook drie gemeentelijke Nederlandstalige lagere scholen: Vande Borne, Van Asbroeck en Poelbos. Gezien de stijgende leerlingenpopulatie is er nood aan extra plaatsen. Jette wil zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Schepen van Nederlandstalig Onderwijs Brigitte De Pauw: “Met de vernieuwing van ...

Read more

Welkom

Welkom Welkom in Jette ! Hier vindt u alle info over Jette, dorp in de stad: nieuwtjes, activiteiten, projecten, enz. Brigitte De Pauw neemt als schepen van Vlaamse Gemeenschap, Nederlandstalig Onderwijs, Erediensten en Personeel & Human Resources een hoop initiatieven. Kijk zeker eens in de verschillende rubrieken. ...

Read more

Jeugdhuis De Branding

Jeugd Jeugdhuis De Branding Sinds 2005 was Jeugdhuis De Branding op de dool. Het had geen vaste stek meer en tal van praktische bezwaren doken keer op keer op, wanneer een oplossing in zicht leek. Schepen van Nederlandstalige Jeugd Brigitte De Pauw weigerde zich echter bij deze problemen neer te leg­gen en bleef samen met de drijvende krachten achter het jeugdhuis zoeken naar een oplossing. In de zomer van ...

Read more

Brigitte stelt haar Jette voor

Brigitte De Pauw stelt Jette voor: “Ook al ben ik een inwijkeling in Jette, ik voelde mij er al snel thuis. Het is een dorp in de stad. Vanuit het landelijke Evergem zette ik de stap naar het “mooie Jette” en het “grote Brussel”. Eigenlijk mis ik het landelijke Evergem niet echt. Jette is immers de groene long van Brussel. We hebben het prachtige Laerbeekbos, het Dielegembos en het Boudewijnpark. Bovendien ...

Read more

Tussenkomst ivm de invoering van een wegenvignet en de slimme kilometer­heffing.

Interpellatie van minister-president Picqué, bevoegd voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Besturen inzake de afspraken tussen de gewesten rond de invoering van een wegenvignet en de slimme kilometer­heffing Geachte heer Minister-President, Na het overleg met uw Vlaamse en Waalse collegae ministers-president van maandag 16 novem­ber 2010 doken er berichten op rond belangrijke beslissingen inz ...

Read more

© Brigitte De Pauw 2014 - Alle rechten voorbehouden

Scroll to top